hayvanat bahçesi macerası

Şehr-i Van'a Şiir Yakışır Şiir Yazma Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 10 Mayıs 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta, Kargo, Posta, Elden

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmada yaş sınırlaması yoktur. Katılımcılar için herhangi bir şehir veya bölge sınırlaması yoktur. Yurt içi ve yurt dışından katılımlar mümkündür.

Yarışma başvurusu bitti!

Şehr-i Van'a Şiir Yakışır Şiir Yazma Yarışması

Şehr-i Van’a Şiir Yakışır Şiir Yazma Yarışması

 • Her yarışmacı, yarışmaya en fazla bir (1) şiirle katılabilir.
 • Ölçü ve konu yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.
 • Şiirler 20 dörtlükten fazla olmamalıdır.
 • Aşağıdaki özellikleri barındıran şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır:
  • Temel insanî ve ahlaki değerlerle örtüşmeyen şiirler,
  • Daha önce herhangi bir sanal ve basılı yazım ortamında yayımlanmış olan ve herhangi bir yarışmada derece almış şiirler,
  • Beyanda bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen şiirler,
  • Çok sayıda yazım hatası içeren şiirler,
  • Başvuru tarihinden sonra teslim edilen şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserler sehrivansiir@gmail.com e-mail adresine PDF formatında gönderilebileceği gibi elden teslim edilebilir veya posta yoluyla gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden düzenleyici kurul sorumlu tutulmayacaktır. (Posta adresi aşağıdadır.)
 • Şiirin olduğu sayfada şaire ait herhangi bir bilgi olmayacaktır. Rumuz, şiirin ilk sayfasının sağ üst köşesine, diğer bilgiler yazı ekinde sunulan katılım dilekçesine yazılacaktır.
 • Yarışmaya katılan şiirler eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen taraflarca bir kitapta toplanılabilecek; dergi, gazete, radyo veya web sayfasında yayımlanabilecektir.
 • Yarışmaya katılan eserler daha önce belirlenen ve ekte sunulan kriterlere göre jüri üyelerinin takdir edeceği puanların aritmetik ortalaması ile belirlenecektir
 • Yarışmaya şiir gönderen şairler bu şartları kabul etmiş sayılacaktır

Adres:
TUTKU RADYO- ŞEREFİYE MAH.
ÖZOK İŞ MERKEZİ NO: 5/5 İPEKYOLU/VAN

Seçici Kurul Üyeleri:

 1. Prof.Dr. Zeki TAŞTAN
 2. Müştehir KARAKAYA
 3. Abdurrahman ADIYAN
 4. Orhan DEMİRTAŞ
 5. Şükrullah YAVUZER
 6. Salih GEÇKEN
 7. Nuran A. DEMİRHAN
 8. Mustafa IŞIK
 9. Zeynep ÖZDEMİR

Şehr-i Van’a Şiir Yakışır Şiir Yazma Yarışması Ödülleri

 • Birincilik Ödülleri: Çeyrek Altını + 20 Kitap
 • İkincilik Ödülleri: Çeyrek Altını + 10 Kitap
 • Üçüncülük Ödülleri: Çeyrek Altını +
 • Mansiyon Ödülü: Kitap Seti (20 Kitap)

Sonuçlar:
17 MAYIS 2021 tarihinde Tutku Radyo, Radyo Tamara ve Van Gölü İncileri Edebiyat Sayfası adreslerinden duyurulacaktır.

Şiirlerin Değerlendirme Ölçütleri

 • Şiirin Özgünlüğü 20 Puan
 • Şiirin İmge ve Çağrışım Değeri 20 Puan
 • Şiirin Ahenk Değeri 20 Puan
 • Temanın Bütünlüğü 10 Puan
 • Seçilen Sözcüklerin Uygunluğu 10 Puan
 • Türkçenin Etkin Kullanılabilmesi 10 Puan
 • Şiirin İsminin İçeriğiyle Uyumu 5 Puan
 • Yazım Kuralların Uygunluk 5 Puan…

Katılım Dilekçesi:
“ŞEHRİ VAN ŞİİR ŞÖLENİ” ŞİİR YAZMA YARIŞMASI KATILIM DİLEKÇESİ

Van Tutku Radyo, Radyo Tamara ile Van Gölü İncileri Edebiyat Sayfası birlikteliğiyle gerçekleştirilen ulusal “Şehr-i Van’a Şiir Yakışır ” şiir yazma yarışmasında değerlendirilmek üzere gönderdiğim ……………………………………… rumuzunu taşıyan eser bütünüyle kendime aittir.
“Şehr-i Van’a Şiir Yakışır ” Ödüllü Şiir Yazma Yarışması şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.

……/……/2021

Adı ve Soyadı : ……………………………

Doğum Tarihi : ……………..……………

Doğum Yeri ….……………………..

TC Kimlik No. : ………………….….…

Adresi : …………………………..

Tel No. : …………………………………

E-Posta : …………………………………

Not: ilkokul ve Ortaokul öğrencilerinin çalışmaları ayrıca kendi aralarında değerlendirilecek ve katılımcılar kitap hediyesi ile ödüllendirilecektir.


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası