hayvanat bahçesi macerası

Son Ümit Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 3 Haziran 2023

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 18 yaş üzeri ve öykü yazmaya ilgi duyan herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Son Ümit

Yarışma başvurusu bitti!

Son Ümit Öykü Yarışması

Son Ümit Öykü Yarışması

Son Ümit öykü yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

  • Seçkiye yalnız 1 (bir) öykü ile katılım sağlanabilir.
  • Seçkiye on sekiz (18) yaş ve üzerinde yazmaya ilgi duyan herkes katılabilir. Seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları seçkiye katılamazlar.
  • Seçki için gönderilecek öykülerin Word dosyası olarak; Times New Roman, 12 punto ve 1,5 satır aralığı düzeni ile en fazla beş (5) sayfa olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Şartlara uymayan öyküler değerlendirme dışı tutulacaktır.
  • Seçkiye katılan öykülerin daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen veya tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, öykünün tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu, başka bir yarışmada ödül almadığını ve tüm hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
  • Öykülerin, yazarın öz geçmişi ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta) ile birlikte: sonumitdergisi@gmail.com adresine “Seçki İçin; Öykü Adı – Yazar Adı” başlığı ile iletilmesi gerekmektedir. Öz geçmiş dosyası iletişim bilgileri ile beraber ayrı bir Word belgesinde gönderilmelidir.
  • Seçkide yer almayan öyküler uygun görülürse sonumit.com adresinde yayınlanabilecektir.
  • Eserlerin değerlendirmeye alınabilmesi için son katılım tarihi 3 Haziran 2023’tür. Bu tarihten sonra gönderilen eserler kabul edilmeyecektir.
  • Değerlendirme sonuçları 5 Ekim 2023 tarihinde sonumit.com adresi üzerinden duyurulacaktır.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası