hayvanat bahçesi macerası

1. Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 42 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Dijital Dünyada Çocuk Hakları (Lisans Seviyesi), Göçmen Çocukların Hakları (Yüksek Lisans ve Doktora Seviyesi)

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı hukuk programlarına kayıtlı lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören öğrenciler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yarışma başvurusu bitti!

1. Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması

1. Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması düzenliyor.

Yarışma iki kategoride yapılacak olup her bir kategori için konu başlıkları aşağıda belirlenmiştir.

 • Dijital Dünyada Çocuk Hakları (Lisans Seviyesi)
 • Göçmen Çocukların Hakları (Yüksek Lisans ve Doktora Seviyesi)

Katılım Koşulları:

 • Makale yarışması, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim görmekte olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı hukuk programlarına kayıtlı öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışmaya her katılımcı kendi kategorisi için belirlenmiş konu başlığına uygun bir makale ile katılabilir. Birden fazla yarışmacının birlikte katılması mümkün olup lisans öğrencileri kendi içerisinde, yüksek lisans ve doktora öğrencileri birlikte gruplar oluşturabilir. Her grup en fazla 2 öğrenciden oluşmalıdır.
 • Makalelerin yazım dili Türkçe’dir.
 • Yarışma için teslim edilen makaleler özgün olmalıdır. Herhangi başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılmak üzere makale teslim eden katılımcılar bu şartnamedeki koşulları kabul etmiş sayılır.

Yazım ve Şekil Kuralları:

 • Makaleler bilimsel yazım kurallarına, akademik etik ve Türkçe dilbilgisi ile yazım kurallarına uygun olmalıdır.
 • Makaleler Word formatında, A4 boyutunda, en az 15, en fazla 30 sayfa olmalıdır.
 • Makalelerin ana metni Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ile 1.5 satır aralığı bırakılarak iki yana yaslı olarak; dipnotları Times New Roman yazı tipinde, 10 punto ile, tek satır aralığı bırakılarak iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 • Makalelerin başında Türkçe özet yer almalıdır.
 • Makaleler Kapak, İçindekiler, Kısaltmalar Listesi içermemelidir.
 • Makalenin sonunda kullanılan kaynakların bulunduğu kaynakça yer almalıdır. (Kaynakça sayfa sayısına dâhil değildir).
 • Yarışmaya başvuru yapabilmek için Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği web sitesinde (www.sacdd.org.tr) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi web sitesinde yer alan Başvuru Formu doldurularak makale ile birlikte iletilecektir. Makale üzerinde mutlaka başvuru formuna yazılan “Referans Kodu” bulunacaktır. Yarışmacıların ad, soyadı, TC kimlik numarası vb. kişisel bilgileri makalede yer almayacak, yalnızca başvuru formunda bulunacaktır. Üzerinde kişisel bilgiler yazılı olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Makaleler, başvuru formu ile birlikte başvuru döneminde (15 Mayıs - 31 Mayıs) makaleyarismasi@sacdd.org.tr adresine gönderilecektir.

1. Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması Ödülleri

Lisans Seviyesi:

 • Birinci: 5.000 TL
 • İkinci: 4.000 TL
 • Üçüncü: 3.000 TL
 • Teşvik Ödülü (3 adet): 2.000 TL

Yüksek Lisans ve Doktora Seviyesi:

 • Birinci: 6.000 TL
 • İkinci: 5.000 TL
 • Üçüncü: 4.000 TL
 • Teşvik Ödülü (3 adet): 3.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası