hayvanat bahçesi macerası

3. Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Eylül 2024

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 60 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Çocuk Hakları

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Hukuk fakültesi öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği

Yarışma başvurusu devam ediyor...

3. Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması

3. Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği 3. Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma, duyurunun ilan edildiği tarihte (Ocak 2024) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve bu üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı hukuk programlarına lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kayıtlı bulunan öğrencilere açıktır. Duyuru tarihinde öğrenci olmak başvuru şartı olarak yeterlidir.
 • Katılımcılar kendi kategorisi için belirlenmiş konu başlığına uygun en fazla bir (1) makale ile başvuru yapabilir. Birden fazla yarışmacının birlikte aynı makale ile katılması mümkündür. Lisans öğrencileri ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri kendi kategorileri bazında gruplar oluşturabilir. Her grup en fazla 2 (iki) öğrenciden oluşabilir.
 • Yazım dili Türkçe’ dir.
 • Makaleler özgün olmalıdır. Herhangi başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş makaleler değerlendirmeye alınmaz.
 • Katılımcı başvuru yaptığı andan itibaren şartnamedeki koşulları peşinen kabul etmiş kabul edilir.
 • Makale Türkçe dilbilgisi ve bilimsel yazım kuralları ile akademik etik kurallarına uygun yazılmalıdır.
 • Makale uzunluğu Word formatında, A4 boyutunda, en az 15, en fazla 30 sayfa olmalıdır.
 • Ana metin Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ile 1.5 satır aralığı bırakılarak iki yana yaslı olarak; dipnotlar ise Times New Roman yazı tipinde 10 punto ile tek satır aralığı bırakılarak iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 • Başta bir özet bölüm yer almalıdır.
 • Makale, kapak, içindekiler ve kısaltmalar listesi içermeyecek şekilde hazırlanacaktır.
 • Makale sonunda mutlaka kaynakça bölümü yer almalıdır. (Kaynakça sayfa sayısına dâhil değildir.)
 • Başvuru yapmak için Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği web sitesinde (www.sacdd.org.tr) yer alan “Başvuru Formu” doldurulacaktır. Başvuru Formu ile birlikte başvuru döneminde (1-15 Eylül 2024) öğrenci olanların güncel tarihli öğrenci belgesini, mezuniyeti gerçekleşmiş olanların ise mezuniyet belgesini makale ile birlikte başvuru dönemi içerisinde makaleyarismasi@sacdd.org.tr eposta adresine göndermeleri gereklidir. Normal posta, elden teslim vb diğer yöntemlerle yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması Ödülleri

Lisans Seviyesi Ödülleri:

 • Birinci: 10.000 TL
 • İkinci: 7.500 TL
 • Üçüncü: 5.000 TL

Yüksek Lisans Ve Doktora Seviyesi Ödülleri:

 • Birinci: 15.000 TL
 • İkinci: 12.500 TL
 • Üçüncü: 10.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası