hayvanat bahçesi macerası

Lise Öğrencileri Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Kasım 2022

✍️ Yarışmanın konusu: Şehre Dair Hayaller

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Şanlıurfa'da yaşayan lise öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: ŞURKAV

Yarışma başvurusu bitti!

Lise Öğrencileri Öykü Yarışması

Lise Öğrencileri Öykü Yarışması

ŞURKAV Lise Öğrencileri Öykü Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılmak için, Şanlıurfa’da yaşamak ve Lise öğrencisi olmak.
 • Bir kişi yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.
 • Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.
 • Başvuruların şartnameye uygunluğu, ŞURKAV ön inceleme kurulu tarafından format açısından incelenecektir. Yarışmaya uygun bulunmayan eserler, seçici kurul değerlendirilmesine alınmayacaktır.
 • Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler ön elemeden geçirilerek, seçici kurul tarafından değerlendirilir. Birincilik, ikincilik, üçüncülüğe ve mansiyona (1.2.ve 3.) değer görülen kişilere ödülleri, daha sonra duyurusu yapılacak bir törenle verilecektir.
 • Yarışmaya eser gönderen her yarışmacı, yarışmaya gönderilen öykülerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen ŞURKAV’a geçmiş olduğunu kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla ŞURKAV yarışmaya katılan öyküler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak ŞURKAV’a ait olup; yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.
 • Yarışmaya katılan eserler, yayınlanmaya değer bulunması durumunda kitap olarak yayınlanacaktır. Ödül alan eserler ile ödül alamayan ve dikkat çeken öyküler de hazırlanacak öykü kitabında yer alabilir.
 • Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.
 • Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, öykünün tümüyle kendisine ait, özgün ve başka bir yarışmada ödül alınmadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül ve unvan geri alınır.
 • Yarışmanın ön inceleme kurulu ŞURKAV’dır. Seçici Kurul ise konusunda uzman kişilerden oluşturulacak ve kurul üyeleri ileri bir tarihte bildirilecektir. Seçici kurul, öyküleri rumuzları ile okuyacak, yazarların gerçek isimleri gizli tutulacaktır.
 • Öykülerin değerlendirilmesinde konuya bağlılık, Türkçeyi kullanma gücü, kurgu becerisi, yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, noktalama ve yazım kurallarına uygunluk gibi özellikler aranacaktır.
 • ŞURKAV’a son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma seçici kurulu kararı kesindir, itiraz edilemez.
 • ŞURKAV yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Metin, öykü türüne uygun biçimde, Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
 • Öykü A4 boyutunda, 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır.
 • Öykünün uzunluğu 1,5 satır aralığıyla, en az iki (2) A4 sayfa, en fazla on (10) A4 Sayfa olmalıdır.
 • Öykü adı ve öyküyü yazan kişinin rumuzu, öykünün başında belirtilmelidir.
 • Katılım koşullarının ekinde başvuru formu bulunmaktadır. Başvuruda bulunacakların formu eksiksiz doldurması gerekmektedir.
 • Öykü ve Başvuru Formu PDF formatında surkav@hotmail.com adresine eposta ile gönderilecektir.
 • Başvuru formu ıslak imzalı olarak taranmalıdır ve PDF formatında yollanmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak öykünün her sayfası yazarı tarafından paraflanmalıdır ve PDF formatında yollanmalıdır. Öykünün Word formatında bir kopyası da e-posta ile gönderilmelidir.
 • E-posta gönderilerinde, iletinin ulaştığına dair teyit e-postası gönderilecektir. Teyit epostası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından ŞURKAV sorumlu değildir.

Lise Öğrencileri Öykü Yarışması Ödülleri

 • Birinci: Tam Altın
 • İkinci : Yarım Altın
 • Üçüncü: Çeyrek Altın
 • Mansiyonlar: Kol Saati

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası