hayvanat bahçesi macerası

Telsim Kısa Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 29 Mart 2024

✍️ Yarışmanın konusu: Gelecek Yüzyılda Kıbrıs

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: KKTC Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel okullardaki Ortaokul (6.7.8.) ve Lise (9.10.11.12.) öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Milli Eğitim Bakanlığı

Yarışma başvurusu bitti!

Telsim Kısa Öykü Yarışması

Telsim Kısa Öykü Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Telsim Kısa Öykü Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya KKTC Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel okullardaki Ortaokul (6.7.8.) ve Lise (9.10.11.12.) öğrencileri katılabileceklerdir.
 • Başvuru yapılan eserin, KKTC Anayasası, “41/2006 sayılı KKTC Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası, 17/1986 sayılı KKTC Milli Eğitim Yasasının genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.
 • Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Orijinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen) öyküler değerlendirmeye alınmaz.
 • Yarışmada yayınlanmaya uygun bulunan öyküler kitap olarak bastırılacak ve /veya sesli kitap olarak yayınlanacaktır. Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Telsim’e ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.
 • Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini, Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde,
  • A4 kâğıt ebadında,
  • Times New Roman yazı tipi,
  • 12 punto ve 1,5 satır aralıklı,
  • sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve
  • sözcük sayısı 1000’den (bin) az, 7000’den (yedi bin) çok olmayacak şekilde hazırlamalıdır.
 • Word formatında hazırlayıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile yarisma@vodafone.com adresine mail yolu ile ulaştıracaklardır. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi öykünün ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır. Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, kullanılamaz. Aynı rumuzu kullanan eser sahiplerinin olması durumunda inceleme ve değerlendirme komisyonları gerekli önlemi alacaktır.
 • Telsim, eser ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
 • Başvurusunu tamamlayan her öğrenci şartnamedeki her hususları kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Telsim’e aittir.
 • Öykünün son sayfasında öğrencinin adı-soyadı, adresi, okulu, telefon numarası, fotoğrafı ve kısa özgeçmişi eklenmelidir.
 • Yarışmanın ödül töreni Mayıs 2024’de jüri üyelerinin de katıldığı bir tören ile yapılacaktır.
 • Öyküler, 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar belirtilen e mail adresine ulaştırılacaktır.
 • Juri üyeleri kendilerine gelen eserleri EK-2 Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki kriterlere göre inceleyeceklerdir.
 • Juride 3 bağımsız kişi (yazar/öğretmen/akademisyen), bir Telsim temsilcisi, bir de KKTC Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi olmak üzere 5 kişiden oluşacaktır.
 • Juri üyeleri kendilerine gelen eserleri EK-2 Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki kriterlere göre inceleyeceklerdir. Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak EK-3’e göre hesaplanacaktır.
 • Juri üyelerinin verdiği kararlar nihai karar olup itirazlar işleme alınmayacaktır.
 • Yarışmaya Telsim çalışanlarının birinci derece akrabaları katılamaz.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası