hayvanat bahçesi macerası

19. Tudem Edebiyat Ödülleri 2021


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Kasım 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 22500 TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta, Kargo

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 18 yaş üzeri herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

19. Tudem Edebiyat Ödülleri 2021

19. Tudem Edebiyat Ödülleri Resimli Kitap Yarışması

Katılım Şartları

 1. Yarışma tüm yazar ve çizerlere açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
 2. Yarışmaya Tudem Yayın Grubu çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
 3. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

Eserlerin Nitelikleri

 1. Yarışma dili Türkçedir.
 2. Yarışma 3-6 yaş grubuna yönelik olarak resimli kitap dalında açılmıştır.
 3. Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.
 4. Yarışmaya gönderilen dosya özgün olmalı, herhangi bir eseri çağrıştırmamalı, bir eserden kopya bulundurmamalıdır.
 5. Cinsiyetçi, ırkçı vb. ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar elenecektir.
 6. Başvuru yapacak dosyalar daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.
 7. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 8. Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen dosyaların yazarı ve çizeri, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
 9. Ödül almadığı hâlde yayımlanan bir eserin özgün olmadığı belirlenirse yazarı ve çizeri, Tudem Yayın Grubu’nun uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
 10. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
  • Dosyalarda ebat ve biçim sınırlaması yoktur.
  • Dosyaların ön ve arka kapak çalışması tamamlanmış olmalıdır.
  • Dosyalar en az 16 sayfa olmalıdır.
  • Çizerler, yarışmaya kendi hikâyeleriyle başvurabilir veya bir yazar ile çalışabilirler.
  • Çizerler, diledikleri tekniği kullanarak çalışabilirler.
  • Yarışmaya resimli öykü, sessiz kitap veya üç boyutlu (pop-up) kitaplar gibi farklı çalışmalarla başvuru yapılabilir.
  • Dosya, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanarak bir CD’ye kaydedilecektir.
  • Katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri eserin her kopyasına ve bir adet CD kaydına, belirlediği bir rumuz vereceklerdir. Rumuz 5 (beş) karakteri geçmeyecek şekilde, anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden oluşmalıdır.

Eser Teslimi

 1. Eserlerin kopyalarında, CD kaydında ve zarfların üzerinde, katılımcıların kimliğine ilişkin C bölümü 10. madde h bendinde sözü edilen rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır. Katılımcıların isimleri kesinlikle dosyanın kopyalarında yer almayacaktır.
 2. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, CD kaydı ile kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerine, sadece rumuz, eserin adı belirtilmelidir.
 3. Yarışmaya gönderilen eserin birden fazla yazarı ve çizeri varsa; her yazar ve çizer, D bölümü 2. maddede belirtilen kimlik formu ve taahhütnameyi ayrı ayrı doldurup imzalar ve kısa özgeçmişlerini de ekler.
 4. Eser, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya, bir adet CD kaydı ve D bölümü 2. maddede belirtilen zarf ile birlikte teslim edilir.
 5. Eser, 1 Kasım 2021 saat 17:00’ye kadar Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek eser değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 6. İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir

Ödüller

 • BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 10.000 TL
 • İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 7.500 TL
 • ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 5.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası