hayvanat bahçesi macerası

20. Tudem Roman Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 01 Kasım 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 22 Bin 500 TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Kargo/Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: TUDEM Yayın Grubu

Yarışma başvurusu bitti!

20. Tudem Roman Yarışması

20. Tudem Roman Yarışması

TUDEM Yayın Grubu 20. Tudem Roman Yarışması düzenliyor.

2003 yılından bu yana çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri, 20. yılında çocuk edebiyatı alanında ve roman dalında verilecektir.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
 • Yarışmaya Tudem Yayın Grubu çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
 • Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.
 • Yarışma dili Türkçedir.
 • Yarışma 8-12 yaş grubuna yönelik roman dalında açılmıştır.
 • Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.
 • Cinsiyetçi, ırkçı vb. her türlü ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar elenecektir.
 • Başvuru yapacak dosyalar daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.
 • Sonlanmamış, seri niteliğinde olan dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen dosya özgün olmalı; herhangi bir eseri çağrıştırmamalı, bir eserden kopya bulundurmamalıdır. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen eserlerin yazarı, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eserin sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
 • Ödül almadığı hâlde yayımlanan bir eserin özgün olmadığı belirlenirse ilgili eserin yazarı, Tudem Yayın Grubu’nun uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
 • Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
  • Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
  • Eser, Arial ya da Times New Roman yazı fontu, 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.
  • Yarışma dosyası, spiral ciltli gönderilmelidir.
  • Dosya, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, ayrıca bir taşınır belleğe (USB) kaydedilecektir.
  • Yazar, yarışmaya gönderdiği eserin her kopyasına ve bir adet taşınır belleğe (USB), belirlediği bir rumuz verecektir. Rumuz 5 (beş) karakteri geçmeyecek şekilde, anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden oluşmalıdır.
 • Eser, 1 Kasım 2022 saat 17:00’ye kadar Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ 1476/1 Sk. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek eser değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

20. Tudem Roman Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 10.000 TL
 • İkinci: 7.500 TL
 • Üçüncü: 5.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası