hayvanat bahçesi macerası

Türk Eğitim-Sen Şiir Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 22 Şubat 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 49 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin yüzüncü yılında millî marşımızın bize hissettirdiği duygular ekseninde bağımsızlık, kahramanlık, zafer, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, Türk milletinin fedakârlığı ile Türk bağımsızlık mücadelesi konularını içermektedir

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma; Üyeler, Yükseköğretim ve Ortaöğretim olmak üzerek üç kategoride düzenlenecektir.

Yarışma başvurusu bitti!

Türk Eğitim-Sen Şiir Yarışması

İstiklalden İstikbale Şiir Yarışması Şartları

 • Üyeler Kategorisi
  • Yarışmaya Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların üyeleri katılabilirler.
 • Yükseköğretim Kategorisi
  • Yarışmaya yükseköğrenim öğrencileri katılabilirler. Bu öğrencilerin lisans, ön lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren bir kurumda öğrenciliklerinin başvuru tarihinde devam ediyor olması gerekir. (Öğrencilerde, aynı zamanda kamu görevlisi olan bu kategoride yarışmaya katılamazlar.)
 • Ortaöğretim Kategorisi
  • Yarışmaya resmi ve özel okullarda öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri katılabilirler.
  • Yarışmaya Seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
  • Şiirler aruz, hece ya da serbest vezinli olabilir.
  • Şiirler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
  • Yarışmaya en fazla üç (3) şiirle katılmak mümkündür. Yarışmaya gönderilecek şiirler A4 sayfasında, Arial 12 punto, 1 satır aralığı ile bilgisayarda yazılacaktır.
  • Şiir metninin ön ve arka yüzünde kesinlikle imza, ad-soyad ve herhangi bir işaret bulunmayacak, sadece rumuz yazılacaktır.
  • Yarışmaya katılan eserlerin arka yüzünde en fazla 5 (beş) harf ve 3 (üç) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır.
  • Yarışmaya katılanların eserleri için kullandığı RUMUZ, ESERİN ADI, YARIŞMACININ ADI-SOYADI, ÖZGEÇMİŞİ, ŞUBE ADI, OKULU, ÜNİVERSİTESİ, ADRES ve TELEFONLARININ ayrı bir kapalı zarfta bulunması gerekmektedir.
  • Yarışmaya gönderilecek şiirler 6 nüsha hazırlanacaktır. Yarışmacılar 6 nüsha şiir çıktısı ile birlikte, şiirin dijital kopyasını bir CD’ye kaydederek göndereceklerdir. CD üzerine kategori ve rumuz yazılacaktır.
  • Her eser kendi kategorisinde değerlendirileceği için, gönderilecek eserler mutlaka kapalı bir zarf içinde olacak şekilde hazırlanmalı, hazırlanan zarfların üzerinde, yarışmacının yarışacağı kategori “ÜYELER”, “YÜKSEKÖĞRETİM”, “ORTAÖĞRETİM” şeklinde yazılmalıdır.
  • Yarışmaya katılan bütün şiirlerin telif hakkı Türk Eğitim-Sen’e aittir.
  • Şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul kararları geçerlidir.
  • Yarışmaya katılan eserlerden uygun görülenler ile dereceye giren şiirler Türk Eğitim-Sen tarafından kitap olarak bastırılacaktır.

Türk Eğitim-Sen Şiir Yarışması Ödüller

 • Üyeler Kategorisi
  • Birincilik ödülü: 10 bin TL.
  • İkincilik ödülü: 7 bin TL.
  • Üçüncülük ödülü: 4 bin TL.
 • Yükseköğretim Kategorisi
  • Birincilik ödülü: 8 bin TL.
  • İkincilik ödülü: 5 bin TL.
  • Üçüncülük ödülü: 3 bin TL.
 • Orta Öğretim Kategorisi
  • Birincilik ödülü: 6 bin TL.
  • İkincilik ödülü: 4 bin TL.
  • Üçüncülük ödülü: 2 bin TL

Şiir Yarışması Teslim Adresi

Yarışmaya katılacakların eserlerini ve kapalı zarflarını en son 22 Şubat 2021 tarihi ve saat 17:00’ye kadar Türk Eğitim Sen Şube Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası