hayvanat bahçesi macerası

Türkiye Yüzyılı Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 29 Şubat 2024

✍️ Yarışmanın konusu: Türkiye Yüzyılında Ekonominin Lokomotifi Olarak İhracatın Artırılması

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Üniversite öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Ticaret Bakanlığı

Yarışma başvurusu bitti!

Türkiye Yüzyılı Makale Yarışması

Türkiye Yüzyılı Makale Yarışması

Ticaret Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Makale Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • T.C. Ticaret Bakanlığı, üniversiteli gençlerimizin Türkiye Yüzyılında ekonominin lokomotifi olarak ihracatın artırılmasına yönelik farkındalıklarını artırmak ve onların özgün, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir politika önerilerini almak amacıyla bir makale yarışması düzenlemektedir. Yarışmayla, geleceğin karar alıcılarına, bugünden Türkiye’nin ihracatının ve ekonomisinin şekillendirilmesinde aktif bir rol oynama ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunma fırsatının sunulması amaçlanmaktadır.
 • Yarışmaya Türkiye’deki üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir. Her katılımcı yarışmaya sadece bir makale gönderebilir.
 • T.C. Ticaret Bakanlığı personeli ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Makalenin Word (DOC) ya da Acrobat (PDF) formatındaki kopyası 100.yilyarisma@ticaret.gov.tr adresine gönderilmelidir. Makalenin üniversite e-posta adresinden iletilmesi ardından değerlendirmeye alındığına ilişkin tarafınıza e-postayla geri dönüş sağlanacaktır. Yarışmayla ilgili sorularınız aynı e-posta adresine iletilebilir. Yarışma için son başvuru tarihi 29 Şubat 2024’tür.
 • Yarışmaya gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmış veya yayınlanmak üzere değerlendirme altında olmamalıdır.
 • Başka bir dilde yayınlanmış olan makaleler tamamen ya da kısmen Türkçeye tercüme edilerek yarışmaya sunulamaz.
 • Yarışmaya makale gönderen katılımcılar makalenin tamamen kendileri tarafından yazıldığını, referans vermeksizin başkalarının fikir ve çalışmalarına yer verilmediğini, yapay zekâ araçlarının kullanılmadığını ve aksinin tespit edilmesi durumunda aldıkları ödül ve diğer kazanımların geri alınacağını beyan ve taahhüt ederler. Yayınlanmak üzere ödüle layık görülmesi halinde, makalelerin bütün yayın hakları T.C. Ticaret Bakanlığına geçer.
 • Yarışma lisans ve lisansüstü olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecek olup her kategoride birinci seçilen makaleye dizüstü bilgisayar, ikinci seçilen makaleye akıllı telefon, üçüncü seçilen makaleye ise tablet hediye edilecektir.
 • Bakanlıkça oluşturulacak Kurulca özgünlük, yaratıcılık, yenilikçilik ve uygulanabilirlik perspektifinden yapılacak değerlendirme sonucunda ödül almaya değer bulunan makaleler 23 Nisan 2024 tarihinde duyurulacaktır. Ödül töreni 19 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak olup yeri ve saati ayrıca bildirilecektir.
 • Makale yarışmasına ilişkin detaylı bilgilere https://ticaret.gov.tr/100yilyarisma adresinden ulaşılabilir.
 • Makalenin yazımında Türkçe dilbilgisi ve imla kurallarına uyuma özen gösterilmeli; makale kaynakça hariç olmak üzere 8.000 kelimeyi geçmemelidir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası