hayvanat bahçesi macerası

Uluslararası Öğrenci Ödülleri 2022


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Ağustos 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 188 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Ülkemizde öğrenim gören uluslararası lisans ve lisans üstü öğrenciler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı)

Yarışma başvurusu bitti!

Uluslararası Öğrenci Ödülleri 2022

Uluslararası Öğrenci Ödülleri 2022

YTB Uluslararası Öğrenci Ödülleri 2022 düzenliyor.

Yarışmada yer alan kategoriler:

 • Edebiyat:
  • Şiir
  • Hikaye
 • Kültür Sanat:
  • Ebru
  • Enstrüman İcra
  • Hat
  • Tezhip
 • Proje:
  • En İyi Girişimcilik Fikri
  • Sosyal Etki/Gönüllülük
 • Medya ve İletişim
  • Belgesel
  • Fotoğraf
  • Kısa Film

Şiir Kategorisi Başvuru Koşulları:

 • Şartname çerçevesinde kalmak koşuluyla konu sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Ülkemizde yükseköğrenim düzeyinde eğitim gören tüm uluslararası öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışmanın konusu “Serbest” olarak belirlenmiştir.
 • Yarışmaya gönderilen metinler 2.000 kelimeyi geçmemelidir.
 • Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen metinler, Times New Roman 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır. A4 ebatında, üstten ve soldan 3 cm sağdan ve alttan 2,5 cm sayfa boşluğu kalacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekip katılımında, ekip temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
 • Her bir katılımcı/ekip, yarışmaya en fazla 2 çalışmayla katılım sağlayabilir.
 • Tüm başvurular Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden kabul edilecektir.
 • Yarışma, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olarak iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son gönderim tarihinden sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserler özgün nitelikte olmalıdır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.
 • Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar alma ve her türlü değişiklik yapma yetkisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na aittir.
 • Katılımcılar, yarışmaya başvurarak, Yarışma Şartnamesi’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve başvuruda beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Hikaye Kategorisi Başvuru Koşulları:

 • Şartname çerçevesinde kalmak koşuluyla konu sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Ülkemizde yükseköğrenim düzeyinde eğitim gören tüm uluslararası öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışmanın konusu “Serbest” olarak belirlenmiştir.
 • Hikâyeler Türkçe yazılmış olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen metinler 2.000 kelimeyi geçmemelidir.
 • Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen metinler, Times New Roman 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır. A4 ebatında, üstten ve soldan 3 cm sağdan ve alttan 2,5 cm sayfa boşluğu kalacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekip katılımında, ekip temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
 • Her bir katılımcı/ekip, yarışmaya en fazla 2 çalışmayla katılım sağlayabilir.
 • Tüm başvurular Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden kabul edilecektir.
 • Yarışma, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olarak iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son gönderim tarihinden sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserler özgün nitelikte olmalıdır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.
 • Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar alma ve her türlü değişiklik yapma yetkisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na aittir.
 • Katılımcılar, yarışmaya başvurarak, Yarışma Şartnamesi’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve başvuruda beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Ebru Kategorisi Başvuru Koşulları:

 • Şartname çerçevesinde kalmak koşuluyla konu sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Ülkemizde yükseköğrenim düzeyinde eğitim gören tüm uluslararası öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışmanın konusu “Serbest” olarak belirlenmiştir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerde çalışma tekniği, mürekkep rengi, kağıt çeşidi gibi sınırlamalar yoktur.
 • Çalışmalar kâğıt üzerine yapılacaktır.
 • Ebru kategorisinde başvuru yapılacak eserlerde Geleneksel Türk Ebrusuna uygun malzeme ve tekniğin kullanılması, toprak ve organik pigment boya kullanılmış olması ve klasik usulde çalışılmış olması gerekmektedir.
 • Çalışmaların A3 boyutundan küçük olmaması gerekmektedir.
 • Yarışmaya gönderilen çalışmalarla birlikte çalışmanın anlamı, hikayesi, boyutları vb. özelliklerinin detaylı şekilde anlatıldığı bir metin de eserle birlikte gönderilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin tanıtıldığı bu metinler, Times New Roman 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır. A4 ebatında, üstten ve soldan 3 cm sağdan ve alttan 2,5 cm sayfa boşluğu kalacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Tüm başvurular, Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden kabul edilecektir.
 • Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekip katılımında, ekip temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
 • Her bir katılımcı/ekip, yarışmaya en fazla 2 çalışmayla katılım sağlayabilir.
 • Ön inceleme için öncelikli olarak çalışmaların tam olarak anlaşılabileceği fotoğraflarının çekilerek başvuru sistemi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yarışma, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olarak iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
 • Ön incelemeyi geçen çalışmaların daha sonra belirtilen adrese gönderilmesi istenecektir.
 • İkinci aşamaya kalan ve kargoyla gönderilmesi istenen çalışmalardaki tahribattan, kargodan kaynaklı gecikme ve kayıplardan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sorumlu tutulamaz.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserler özgün nitelikte olmalıdır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.
 • Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar alma ve her türlü değişiklik yapma yetkisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na aittir.
 • Katılımcılar, yarışmaya başvurarak, Yarışma Şartnamesi’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve başvuruda beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Enstrüman İcra Kategorisi Başvuru Koşulları:

 • Şartname çerçevesinde kalmak koşuluyla konu sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Ülkemizde yükseköğrenim düzeyinde eğitim gören tüm uluslararası öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışmanın konusu “Serbest” olarak belirlenmiştir.
 • Yarışmaya gönderilecek olan eserler “enstrümantal” olmalıdır. Sözlü eserler “enstrümantal” olarak seslendirilebilir.
 • Katılımcılar video kayıtlarını (1080p çözünürlük) en fazla 5 dakika olmak şartıyla yükleyeceklerdir.
 • Video, Youtube veya benzeri bir platforma yüklenerek video linki başvuru sisteminden gönderilecektir.
 • Video görüntüleri, etik değerlere aykırı (müstehcen içerik, politik içerik vb.) olmamalıdır. Değerlendirme heyeti içerik açısından uygun görmediği kayıtları değerlendirmeye almama hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya bireysel olarak video kaydı gönderilecektir.
 • Tüm başvurular Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden kabul edilecektir.
 • Yarışma, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olarak iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son gönderim tarihinden sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserler özgün nitelikte olmalıdır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.
 • Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar alma ve her türlü değişiklik yapma yetkisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na aittir.
 • Katılımcılar, yarışmaya başvurarak, Yarışma Şartnamesi’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve başvuruda beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Hat Kategorisi Başvuru Koşulları:

 • Şartname çerçevesinde kalmak koşuluyla konu sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Ülkemizde yükseköğrenim düzeyinde eğitim gören tüm uluslararası öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışmanın konusu “Serbest” olarak belirlenmiştir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerde yazı çeşidi, metin tarzı, yazı formatı, kalem kalınlığı, mürekkep rengi, kağıt çeşiti gibi sınırlamalar bulunmamaktadır.
 • Çalışmalar kâğıt üzerine yapılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen çalışmalarla birlikte çalışmanın anlamı, hikayesi, boyutları vb. özelliklerinin detaylı şekilde anlatıldığı bir metin de eserle birlikte gönderilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin tanıtıldığı bu metinler, Times New Roman 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır. A4 ebatında, üstten ve soldan 3 cm sağdan ve alttan 2,5 cm sayfa boşluğu kalacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Tüm başvurular Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden kabul edilecektir.
 • Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekip katılımında, ekip temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
 • Her bir katılımcı/ekip, yarışmaya en fazla 2 çalışmayla katılım sağlayabilir.
 • Ön inceleme için öncelikli olarak çalışmaların tam olarak anlaşılabileceği fotoğraflarının çekilerek başvuru sistemi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yarışma, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olarak iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
 • Ön incelemeyi geçen çalışmaların daha sonra belirtilen adrese gönderilmesi istenecektir.
 • İkinci aşamaya kalan ve kargoyla gönderilmesi istenen çalışmalardaki tahribattan, kargodan kaynaklı gecikme ve kayıplardan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sorumlu tutulamaz.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserler özgün nitelikte olmalıdır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.
 • Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar alma ve her türlü değişiklik yapma yetkisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na aittir.
 • Yarışmaya katılan eserlerin sahipleri yarışmaya başvurarak, Yarışma Şartnamesi’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve başvuruda beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Tezhip Kategorisi Başvuru Koşulları:

 • Şartname çerçevesinde kalmak koşuluyla konu sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Ülkemizde yükseköğrenim düzeyinde eğitim gören tüm uluslararası öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerde çalışma tekniği, mürekkep rengi, kağıt çeşiti gibi sınırlamalar bulunmamaktadır.
 • Kağıt, ahşap, vazo vs. üzerine yapılan tezhip çalışmaları da kabul edilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen çalışmalarla birlikte çalışmanın anlamı, hikayesi, boyutları vb. özelliklerinin detaylı şekilde anlatıldığı bir metin de eserle birlikte gönderilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin tanıtıldığı bu metinler, Times New Roman 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır. A4 ebatında, üstten ve soldan 3 cm sağdan ve alttan 2,5 cm sayfa boşluğu kalacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekip katılımında, ekip temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
 • Her bir katılımcı/ekip, yarışmaya en fazla 2 çalışmayla katılım sağlayabilir.
 • Ön inceleme için öncelikli olarak çalışmaların tam olarak anlaşılabileceği fotoğraflarının çekilerek başvuru sistemi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yarışma, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olarak iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
 • Ön incelemeyi geçen çalışmaların daha sonra belirtilen adrese gönderilmesi istenecektir.
 • İkinci aşamaya kalan ve kargoyla gönderilmesi istenen çalışmalardaki tahribattan, kargodan kaynaklı gecikme ve kayıplardan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sorumlu tutulamaz.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserler özgün nitelikte olmalıdır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.
 • Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar alma ve her türlü değişiklik yapma yetkisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na aittir.
 • Katılımcılar, yarışmaya başvurarak, Yarışma Şartnamesi’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve başvuruda beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

En İyi Girişimcilik Fikri Kategorisi Başvuru Koşulları:

 • Yarışmanın temel konusu, mikro ihracat temelli uluslararası girişimcilik alanında yenilikçi fikir ve uygulamalardır. Bu yarışma sayesinde, farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler mikro ihracat konusunda çeşitli fikir ve yaklaşımlarını proje kapsamında ifade etme imkanı bulacaklardır.
 • Ülkemizde yükseköğrenim düzeyinde eğitim gören tüm uluslararası öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışma için hazırlanacak çalışmalar Türkçe olmalıdır.
 • Proje, Times New Roman 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır. A4 ebatında, üstten ve soldan 3 cm sağdan ve alttan 2,5 cm sayfa boşluğu kalacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Referans gösterimi APA formatında (6. Edisyon) metin sonunda kaynakça yer almalıdır.
 • Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekip katılımında, ekip temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
 • Her bir katılımcı/ekip, yarışmaya en fazla 2 çalışmayla katılım sağlayabilir.
 • Tüm başvurular Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden kabul edilecektir.
 • Yarışma, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olarak iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son gönderim tarihinden sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserler özgün nitelikte olmalıdır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.
 • Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar alma ve her türlü değişiklik yapma yetkisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na aittir.
 • Yarışmaya katılan eserlerin sahipleri yarışmaya başvurarak, Yarışma Şartnamesi’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve başvuruda beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Sosyal Etki/Gönüllülük Kategorisi Başvuru Koşulları:

 • Şartname çerçevesinde kalmak koşuluyla konu sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Ülkemizde yükseköğrenim düzeyinde eğitim gören tüm uluslararası öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışma için hazırlanacak çalışmalar Türkçe olmalıdır.
 • Projeler, Times New Roman 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır. A4 ebatında, üstten ve soldan 3 cm sağdan ve alttan 2,5 cm sayfa boşluğu kalacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Referans gösterimi APA formatında (6. Edisyon) metin sonunda kaynakça yer almalıdır.
 • Projelerin başında çalışmanın ana noktalarını yansıtacak şekilde hazırlanmış Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özetler 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Türkçe ve İngilizce özetlerin altında en fazla 6 adet anahtar kelime verilmelidir.
 • Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekip katılımında, ekip temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
 • Her bir katılımcı/ekip, yarışmaya en fazla 2 çalışmayla katılım sağlayabilir.
 • Tüm başvurular Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden kabul edilecektir.
 • Yarışma, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olarak iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son gönderim tarihinden sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserler özgün nitelikte olmalıdır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.
 • Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar alma ve her türlü değişiklik yapma yetkisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na aittir.
 • Yarışmaya katılan eserlerin sahipleri yarışmaya başvurarak, Yarışma Şartnamesi’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve başvuruda beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Belgesel Kategorisi Başvuru Koşulları:

 • Şartname çerçevesinde kalmak koşuluyla konu sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Ülkemizde yükseköğrenim düzeyinde eğitim gören tüm uluslararası öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışmanın konusu “Serbest” olarak belirlenmiştir.
 • Yarışma belgesel filmlere açıktır.
 • Yarışmaya, süresi 30 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde süre kısıtlamasında esnek davranabilir.
 • Yarışmaya katılımda yapım tarihi kısıtı yoktur.
 • Orijinal dili Türkçe olmayan filmler Türkçe altyazılı olmalıdır.
 • Film, Youtube veya benzeri bir platforma yüklenerek video linki başvuru sisteminden gönderilmelidir.
 • Gönderilerde yönetmenin adı, soyadı, filmin adı, süresi ve yapım tarihi yazılmalıdır.
 • Yarışmadan sonra yarışma arşivinde bulundurulacak olan filmler ulusal ya da uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel gösterimler için kullanılabilir.
 • Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekip katılımında, ekip temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
 • Her bir katılımcı/ekip, yarışmaya en fazla 2 çalışmayla katılım sağlayabilir.
 • Tüm başvurular Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden kabul edilecektir.
 • Yarışma, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olarak iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son gönderim tarihinden sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserler özgün nitelikte olmalıdır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.
 • Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar alma ve her türlü değişiklik yapma yetkisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na aittir.
 • Katılımcılar, yarışmaya başvurarak, Yarışma Şartnamesi’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve başvuruda beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Fotoğraf Kategorisi Başvuru Koşulları:

 • Şartname çerçevesinde kalmak koşuluyla konu sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Ülkemizde yükseköğrenim düzeyinde eğitim gören tüm uluslararası öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışmanın konusu “Serbest” olarak belirlenmiştir.
 • Yarışma renkli sayısal (dijital) ortamda olup, baskılar kabul edilmeyecektir.
 • Siyah-beyaz ve sepya gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğrafların boyutu 2 mb büyüklüğü geçmeyecek şekilde ve jpg formatında maks. 300 dpi, uzun kenar maks. 1920 pixel, kısa kenar maks. 1080 pixel olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, photoshop gibi fotoğraf düzenleme programlarıyla başkalaştırılmış fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
 • Renk, keskinlik, kontrast, doygunluk gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • İnsanlı veya insansız hava araçlarıyla (drone) çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Bu araçların kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluk katılımcıya aittir.
 • Katılımcılar paylaştıkları fotoğrafı kendilerinin çektiğini taahhüt eder. Aksi halde doğacak hukuki sorunlardan, paylaşımı yapan fotoğrafçı sorumludur. Yarışma sonrasında kendilerine ait olmadığı ya da şartnamede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen ödül veya sergileme alan fotoğraflar diskalifiye edilecek, verilen ödülün iadesi istenecek ve diskalifiye edilen ödülün yeri boş bırakılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, katılımcıya ait olmalıdır.
 • Yarışmaya 2020 öncesi çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflarda görsel dilini bozmayacak makul düzeltmeler yapılabilir. Gerektiği takdirde katılımcıdan fotoğrafın ham hâli istenebilir. Belirtilen şartların dışındaki fotoğraflar yarışma dışı kalacaktır.
 • Fotoğraflarda herhangi bir kenar boşluğu ya da paspartu olmamalı, üzerine işaret yerleştirilmemelidir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların sorumluluğu katılımcıya aittir. Özellikle “özel hayatın gizliliğinin ihlali”ne yönelik dikkat edilmesi önerilir.
 • Yarışmaya gönderilen çalışmalarla birlikte çalışmanın anlamı, hikayesi, boyutları vb. özelliklerinin detaylı şekilde anlatıldığı bir metin de eserle birlikte gönderilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin tanıtıldığı bu metinler, Times New Roman 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır. A4 ebatında, üstten ve soldan 3 cm sağdan ve alttan 2,5 cm sayfa boşluğu kalacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Tüm başvurular Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden kabul edilecektir.
 • Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekip katılımında, ekip temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
 • Her bir katılımcı/ekip, yarışmaya en fazla 2 çalışmayla katılım sağlayabilir.
 • Yarışma, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olarak iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
 • Dereceye giren ve sergileme alan eserlerin kaliteli ve büyük boyutlarda baskıya olanak tanıması için fotoğrafların; en az 50x70 cm’lik baskıya uygun şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Eser sahibi bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserin yarışma öncesinde sergilenmiş ya da yayınlanmış olması katılım açısından engel oluşturmaz.
 • Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar alma ve her türlü değişiklik yapma yetkisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na aittir.
 • Katılımcılar, yarışmaya başvurarak, Yarışma Şartnamesi’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve başvuruda beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Kısa Film Kategorisi Başvuru Koşulları:

 • Şartname çerçevesinde kalmak koşuluyla konu sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Ülkemizde yükseköğrenim düzeyinde eğitim gören tüm uluslararası öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışmanın konusu “Serbest” olarak belirlenmiştir.
 • Yarışmaya kurmaca, deneysel ya da animasyon (canlandırma) türündeki filmler başvurabilir.
 • Yarışmaya, süresi 20 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde süre kısıtlamasında esnek davranabilir.
 • Yarışmaya katılımda yapım tarihi kısıtı yoktur.
 • Orijinal dili Türkçe olmayan filmler Türkçe altyazılı olmalıdır.
 • Film, Youtube veya benzeri bir platforma yüklenerek video linki başvuru sisteminden gönderilmelidir.
 • Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekip katılımında, ekip temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
 • Her bir katılımcı/ekip, yarışmaya en fazla 2 çalışmayla katılım sağlayabilir.
 • Gönderilerde yönetmenin adı, soyadı, filmin adı, süresi ve yapım tarihi yazılmalıdır.
 • Yarışmadan sonra yarışma arşivinde bulundurulacak olan filmler ulusal ya da uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel gösterimler için kullanılabilir.
 • Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekip katılımında, ekip temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
 • Her bir katılımcı/ekip, yarışmaya en fazla 2 çalışmayla katılım sağlayabilir.
 • Tüm başvurular Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden kabul edilecektir.
 • Yarışma, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olarak iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son gönderim tarihinden sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Çalışma, özgün nitelikte olmalıdır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.
 • Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar alma ve her türlü değişiklik yapma yetkisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na aittir.
 • Katılımcılar, yarışmaya başvurarak, Yarışma Şartnamesi’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve başvuruda beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Uluslararası Öğrenci Ödülleri 2022 Ödülleri

Şiir Kategorisi Ödülleri:

 • Birinci: 7.000 TL
 • İkinci: 5.000 TL
 • Üçüncü: 4.000 TL

Hikaye Kategorisi Ödülleri:

 • Birinci: 7.000 TL
 • İkinci: 5.000 TL
 • Üçüncü: 4.000 TL

Ebru Kategorisi Ödülleri:

 • Birinci: 7.000 TL
 • İkinci: 5.000 TL
 • Üçüncü: 4.000 TL

Enstrüman İcra Kategorisi Ödülleri:

 • Birinci: 7.000 TL
 • İkinci: 5.000 TL
 • Üçüncü: 4.000 TL

Hat Kategorisi Ödülleri:

 • Birinci: 7.000 TL
 • İkinci: 5.000 TL
 • Üçüncü: 4.000 TL

Tezhip Kategorisi Ödülleri:

 • Birinci: 7.000 TL
 • İkinci: 5.000 TL
 • Üçüncü: 4.000 TL

En İyi Girişimcilik Fikri Kategorisi Ödülleri:

 • Birinci: 7.000 TL
 • İkinci: 5.000 TL
 • Üçüncü: 4.000 TL

Sosyal Etki/Gönüllülük Kategorisi Ödülleri:

 • Birinci: 7.000 TL
 • İkinci: 5.000 TL
 • Üçüncü: 4.000 TL

Belgesel Kategorisi Ödülleri:

 • Birinci: 10.000 TL
 • İkinci: 7.000 TL
 • Üçüncü: 5.000 TL

Fotoğraf Kategorisi Ödülleri:

 • Birinci: 7.000 TL
 • İkinci: 5.000 TL
 • Üçüncü: 4.000 TL

Kısa Film Kategorisi Ödülleri:

 • Birinci: 10.000 TL
 • İkinci: 7.000 TL
 • Üçüncü: 5.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası