hayvanat bahçesi macerası

AstroTech Uzay Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 20 Mayıs 2022

✍️ Yarışmanın konusu: Uzay

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Çözüm Eğitim Kurumlarında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören tüm öğrenciler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Çözüm Eğitim Kurumları

Yarışma başvurusu bitti!

AstroTech Uzay Öykü Yarışması

AstroTech Uzay Öykü Yarışması

Çözüm Eğitim Kurumları AstroTech Uzay Öykü Yarışması düzenliyor.

Konu başlıklarından bazıları şunlardır:

 • Uzay Seyahati
 • Uzay Araştırmaları
 • Uzay Gözlemleri
 • Galaksilerarası Yolculuk
 • Uzayda Yaşam
 • Gezegenler ve Uydular
 • Yıldızlar

Katılım Koşulları:

 • Yarışma, seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları dışında Çözüm Eğitim Kurumlarında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilere açıktır.
 • Yarışmaya katılım bireysel olacaktır. Katılım ücretsizdir.
 • Katılımcıların, 18 yaş ve üzeri bir danışmanı olmalıdır. Danışman, öğrencinin velisi veya öğretmeni olabilir.
 • Her katılımcı yalnızca bir öykü ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya başvuru yapılan eserlerin; Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A4 kâğıt ebadında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve en az 5, en fazla 10 sayfa olacak şekilde PDF formatında hazırlayıp sisteme yüklenmesi beklenmektedir.
 • Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuruda bulunan kişi, hikâyenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan geri alınır.
 • Hikâyeler şiddet, kin, nefret, ayrımcılık ifadeleri ile suç unsurları içermemeli; milli ve manevi değerlerimize ters düşmemelidir.
 • Yarışmaya katılan hikâyelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Aksinin ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Ödüle aday hikâyelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen hikâyenin, eser sahipliği hakkı yarışmacıya ait olmak üzere; eserin çoğaltılması, sergilenmesi, incelenmesi, üzerinde araştırma yapılması gibi kullanım hakları Özel Ankara Çözüm Kolejine aittir.

Yarışmaya Başvuru Şekli:

 • Katılımcılar, Uzay Öykü Yarışması Şartnamesinde yer alan türlerden en az birini kapsayacak biçimde eserin türünü belirler.
 • Başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. E-posta servislerinden dolayı yaşanan aksaklıklardan Ankara Çözüm Koleji sorumlu tutulamaz.

AstroTech Uzay Öykü Yarışması Ödülleri

Lise Kategorisi Ödülleri

 • Birinci: Drone (Quadcopter)
 • İkinci: Sanal Gerçeklik Gözlüğü
 • Üçüncü: Akıllı Bileklik
 • Kurgu Ödülü: Hediye Çeki
 • Karakter Tasarımı Ödülü: Hediye Çeki
 • Edebî İfade Ödülü: Hediye Çeki

Ortaokul Kategorisi Ödülleri

 • Birinci: Drone (Quadcopter)
 • İkinci: Kablosuz Kulaklık
 • Üçüncü: 3B Kalem
 • Kurgu Ödülü: Hediye Çeki
 • Karakter Tasarımı Ödülü: Hediye Çeki
 • Edebî İfade Ödülü: Hediye Çeki

İlkokul Kategorisi Ödülleri

 • Birinci: Drone (Quadcopter)
 • İkinci: Akıllı Bileklik
 • Üçüncü: 3B Kalem
 • Kurgu Ödülü: Hediye Çeki
 • Karakter Tasarımı Ödülü: Hediye Çeki
 • Edebî İfade Ödülü: Hediye Çeki

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası