hayvanat bahçesi macerası

Yalova'da Kış Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Şubat 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Kış Öyküleri

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul Müdürlükleri

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel ilkokullarda okuyan 3 ve 4. sınıf öğrencileri katılabileceklerdir.

Yarışma başvurusu bitti!

Yalova'da Kış Öykü Yarışması

Yalova’da Kış Öykü Yarışması

 1. Yarışmaya Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel ilkokullarda okuyan 3 ve 4. sınıf öğrencileri katılabileceklerdir.
 2. Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 3. Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.
 4. Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 5. Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Yalova Millî Eğitim Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını velisi izni altında taahhüt eder.
 6. Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde,
  • A4 kâğıt ebadında,
  • Times New Roman yazı tipi,
  • 12 punto ve 1,5 satır aralıklı,
  • Sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve
  • Eserler 5 sayfayı geçmemeli ve word formatında hazırlanmalıdır. Word formatına hazırlanan eserler pdf formatına dönüştürülüp ıslak imzalı Ek-1 Başvuru Formu ve Veli İzni Taahhütnamesi taratılarak (cep telefonu veya yazıcıdan taranarak bilgisayar ortamında) öğrenciler tarafından okul idaresine mail ortamında gönderilmelidir (Pandemiden dolayı dijital ortamlar tercih edilmektedir.).
 7. Eserin ilk sayfasına isim ve soy isim, okul adı, sınıf ve şube adı ile numara yazılacaktır.
 8. Millî Eğitim Müdürlüğü, eser ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
 9. Yalnızca eserlerin dijital ortama aktarılmasında veya doğrudan dijital ortamda yazılmasında öğrenciler aile bireylerinden yardım alabilirler. Aile bireyleri öykülerin içeriğine müdahale etmemelidirler.
 10. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı kılavuzdaki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.
 11. Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğüne aittir.
 12. Okul idaresi “Yarışmaya Katılım Şartları”ndaki maddeleri biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserleri değerlendirmeye almayacaklardır.
 13. Okul idaresi gelen eserler içerisinden en fazla ilk 3 (üç) eseri seçerek müdürlüğümüz adresine mail atılarak gönderilecektir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası