hayvanat bahçesi macerası

Yasin Naci Ağaroğlu Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 27 Şubat 2024

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 45 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Anayasa Tek Madde Olsaydı Bu Maddenin Muhtevası Nasıl Olurdu

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Sadece Türkiye’deki ve KKTC’deki hukuk fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Hukuk ve Değişim Derneği

Yarışma başvurusu bitti!

Yasin Naci Ağaroğlu Makale Yarışması

Yasin Naci Ağaroğlu Makale Yarışması

Hukuk ve Değişim Derneği Yasin Naci Ağaroğlu Makale Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma, sadece Türkiye’deki ve KKTC’deki hukuk fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin katılımına açıktır.
 • Her katılımcı yarışmaya bir makale ile katılabilir. Makaleler tek yazarlı olmalıdır; katılımcılar, birlikte makale yazarak yarışmaya katılamazlar.
 • Makaledeki anayasa maddesi önerisi, yürürlükteki anayasadaki herhangi bir maddeyle birebir aynı olamaz.
 • Yarışmaya gönderilen makalelerin, daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, hiçbir yerde -mecrada, dergide- yayınlanmamış ve hiçbir kişi veya kuruma telif haklarının satılmamış olması gerekir. Aksi durumda makaleler yarışmadan ihraç edilirler.
 • Gönderilen makaleler, intihal programlarından geçecektir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği makalenin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm kanuni izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hukuk ve Değişim Derneği telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmaya gönderilen makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk makale yazarına aittir.
 • Dereceye giren makalelerin sahipleri, telif haklarını Hukuk ve Değişim Derneği’’ne bıraktıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya gönderilen makalelerde, yarışmanın hangi aşamasında olunursa olunsun, şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılık tespit edildiği takdirde söz konusu makaleler yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmada ödüle layık görülmüş bir makalenin şartnameye aykırılığı ortaya çıkmışsa alınan ödül iptal edilir; eğer verilmiş ise geri alınır.
 • Katılımcılar, yarışmaya başvuruda bulunmakla bu şartnamedeki hükümleri tamamenkabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışma dili Türkçedir. Makaleler, Türkçenin doğru kullanımına, Türk dilbilgisi veyazım kurallarına özen gösterilerek yazılmalıdır. TDK yazım kılavuzu baz alınmalıdır.
 • Ana metin, Word belgesinde A4 ebadında, Times New Roman 12 (on iki) punto, 1,5(bir buçuk) satır aralığında ve iki yana yaslı olacak şekilde yazılmış olmalıdır. Kenar boşlukları sağ ve üstten 4 cm alt ve soldan 2,5 cm olmalıdır. Sayfalar en baştan sona numaralandırılmış olmalıdır.
 • Makaleler:
  • Muhakkak başlık içermelidir. Makale ana başlığının tamamı kalın (bold) ve büyükharflerle yazılmış, ortaya hizalanmış olmalıdır.
  • Makale, yarışmacıların düşüncelerini özlü bir şekilde ifade etme yeteneğini ölçmeyi de amaçladığından, makale uzunluğu kaynakça hariç dört sayfa ve boşluksuz 10.000 karakteri geçmemelidir.
 • Kaynakça makalenin sonunda yer almalıdır ve gösterilmesi zorunludur. Başkakaynaklara atıf halinde atıf yapılan kaynaklar, yazarların soyadlarına göre alfabetik sıra esas alınarak sıraya konmalıdır.
 • Makale kapağında ve metninde katılımcıya ilişkin bilgiler (isim, soy isim, üniversitebilgisi yahut kimliğini deşifre edecek herhangi bir bilgi) kesinlikle yer almamalıdır. Aksi takdirde makale değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvurular, hukukvedegisimmail@gmail.com adresinden yapılacaktır.
 • Ön başvuru yoktur. Katılımcılar, makalelerini göndermekle yarışmaya başvurmuşsayılırlar.
 • Makaleler PDF formatında, başvuru için yukarıda belirtilen e-posta adresinegönderilecektir.

Yasin Naci Ağaroğlu Makale Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 20.000 TL
 • İkinci: 15.000 TL
 • Üçüncü: 10.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası