hayvanat bahçesi macerası

Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 19 Mart 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 3 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye genelindeki resmi proje liselerinde eğitim gören Hazırlık, 9.-10.-11.-12.sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

Yarışma başvurusu bitti!

Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Makale Yarışması

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ulusal Makale Yazma Yarışması

 1. Yarışmaya Türkiye genelindeki resmi proje liselerinde eğitim gören ve gönüllülük esasına göre tüm Hazırlık, 9.-10.- 11.- 12. sınıf öğrencileri katılabilir.
 2. Yarışma dili Türkçedir.
 3. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir(1) makale ile katılabilir.
 4. Yazılar Times New Roman 12 punto; 1,5 satır aralığı boşluk bırakılarak beş(5) sayfayı aşmayacak şekilde düzenlenecektir.
 5. Özet, tablo, dipnot ve kaynaklarının yazımındaki punto büyüklüğü 10 olmalıdır. Yazılar her iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 6. Yarışmaya katılan makalelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, bizzat başvuran kişi tarafından bilimsel yazım ilkelerine uygun olarak yazılmış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce başka bir yerde sunulmamış, yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan, makalenin tamamıyla kendisine ait olduğunu, sunulmadığını, özgün olduğunu, yayınlanmadığını ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan taahhütlerine uygun davranmadığı anlaşılanlardan elde ettikleri ödülü geri alınacaktır
 7. Kaynakça belirtilmesi mecburi olup makalenin sayfa sayısına dâhil edilmeyecektir.
 8. Dipnotlar ilgili sayfa altında gösterilecektir.
 9. Yazılara başlık atılmalı ve yalnızca rumuz eklenmelidir. Katılımcının adı-soyadı ve diğer gerekli bilgiler EK-1 formunda belirtilecektir.
 10. Okullar yarışmaya katılan öğrencilerin eserlerini okul komisyonlarında değerlendirip Ek-1 Formu ile birlikte belirtilen tarihe kadar göndermelidir.
 11. Yarışmaya müracaatlar (Word formatında) sosyalbilimler1616@gmail.com adresine e-posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru sahibine alındı mesajı gönderilecektir.
 12. Siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
 13. Yarışma hiçbir ticari amaca hizmet etmemekle birlik katılımcılardan herhangi bir ücret de talep etmemektedir.
 14. Yarışma sonuçları 26.03.2021 tarihinde okul internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
 15. Ödüller okulumuzda düzenlenecek programda verilecektir. Salgın nedeniyle tören düzenlenmeyecek olursa bu durum katılımcılarımıza duyurulacaktır. Töreni yaptığımız takdirde dereceye giren öğrencilerimizin ve kendisine refakat edecek velisinin yol masrafları kendilerine aittir. Misafirlerimizin bir gece konaklama masrafları kurumumuz tarafından karşılanacaktır.
 16. Yarışmacılar belirtilen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.
 17. Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ulusal Makale Yazma Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 1500 TL
 • İkinci: 1000 TL
 • Üçüncü: 500 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası