hayvanat bahçesi macerası

Yılkad Yayınları 1. Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 6 Aralık 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 3000 TL

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya ülke geneli 18 yaş üstü bütün öykü severler katılabilecektir.

Yarışma başvurusu bitti!

Yılkad Yayınları 1. Öykü Yarışması

Halide Edip Adıvar Anısına Öykü Yarışması

Amaç:
Saklı kalmış kalemleri keşfedip yüreklendirerek edebiyat dünyamıza soluk katabilecek yeni yazarlar ortaya çıkarmak ve Halide edip ADIVAR’ın değerli anısını yaşatmak.

Öykü Yarışması Şartları

 1. Yarışmaya ülke geneli 18 yaş üstü bütün öykü severler katılabilecektir.
 2. Yarışmaya Seçili Kurul Üyelerinin birinci derece yakınları ile Yılkad Yayınları bünyesinde kitabı basılmış olan yazarlar katılamaz.
 3. Yarışmacılar yarışmaya bir öykü ile katılabilir.
 4. Yarışmaya katılacak öykülerin konusu serbesttir.
 5. Her yarışmacı, kendisinin yazmış olduğu bir öykü ile yarışmaya katılacak olup yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler iptal edilecektir.
 6. Öyküler: Bilgisayar ortamında, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacak olup 15 sayfayı geçmeyecektir. Kriterlere uygun olmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 7. Yarışmaya katılan eserin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Başvuru Formu”na da yazılacaktır.
 8. Öykülerin hukukî sorumluluğu yazarına aittir. İntihal veya üçüncü kişilerin telif hakkı gibi durumlarda, sorumluluk yazara aittir. Yarışmaya katılan öykülerden dereceye girenler veya yayınlanması uygun görülenler, ek bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, bir kitapta toplanacaktır.
 9. Öykülerin değerlendirilmesi kriterleri şu şekildedir:
  • Öykü başlığının ilgi çekici olması ve öykünün içeriği ile uyumu: 10 PUAN
  • Kurgunun etkililiği ve özgünlüğü: 10 PUAN
  • Kurgu, karakter ve olayların uyumu /Zaman örgüsünün doğru işlenmesi / Öykünün inandırıcılığı /içeriğin bir bütün olarak sunulabilmesi: 50 PUAN
  • Karakter, mekan ve çevre betimlemelerinin etkinliği: 10 PUAN
  • Türkçenin etkin kullanılabilmesi: 10 PUAN
  • Paragraf düzeni/ imla ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı: 10 PUAN
 10. Eserler, Word formatında hazırlanarak yilkadyayinlari.oykuyarismasi@gmail.com adresine yüklenecektir. Eserini belirtilen adrese yükleyen eser sahibi yarışma şartnamesinde belirtilen kuralları kabul etmiş sayılacaktır.
 11. Kitaplaştırılacak eserlerin basım, yayın ve telif hakları Yılkad Yayınları’ na ait olacaktır.
 12. Başvuru: Yarışmaya katılacak eserler, yilkadyayinlari.oykuyarismasi@gmail.com adresine, 6 aralık 2020 günü, saat 24:00’a kadar gönderilmelidir. Başvuru formu eserle birlikte aynı e-posta adresine gönderilmelidir. Eserlerin ilk sayfasının sol üst kısmında ve Başvuru Fomu’nda belirtilmiş olan rumuz yazılı olmalıdır.
 13. Faaliyet takvimi:
  Eserlerin Son Teslim Tarihi: 6 Aralık 2020
  Dereceye Girenlerin Açıklanması: 1 Ocak 2021
 14. Ödüller:
  Birincilik: 1500 TL
  İkincilik: 1000 TL
  Üçüncülük: 500 TL
  İlk üç dereceye giren öyküler ve seçici kurul tarafından basıma uygun gören öyküler kitaplaştırılacak olup basım sonrasında yarışmacılara birer adet ücretsiz olarak gönderilecektir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası