hayvanat bahçesi macerası

Yunus’un Sesi Deneme Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 24 Eylül 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 10 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Yunus Emre’nin tüm insanlığı kucaklayan dünya görüşünü şiir diliyle ifade etmek.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya ülke genelindeki 18 yaş ve üstü yetişkinler katılabilecektir.

Yarışma başvurusu bitti!

Yunus’un Sesi Deneme Yarışması

Yunus’un Sesi Deneme Yazma Yarışması

 • Yarışmaya ülke genelindeki 18 yaş ve üstü yetişkinler katılabilecektir.
 • Şiirin tema’sı “Yunus’un hayat felsefesi, insanlığa sunmuş olduğu ses, duygu ve düşünce”dir.
 • Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde (basılı ve dijital olarak) yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar dahi dereceleri iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne verdiğini kabul eder.
 • Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname’nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.
 • Her yarışmacı, yarışmaya ancak bir ( 1 ) şiirle katılabilir.
 • Şiirler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı olacak ve 250 kelimeyi geçmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan şiirin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Başvuru Formu”na da (EK-4 Form) yazılacaktır. Şiirlerin değerlendirilmesinde;
  • Temanın işlenişi
  • Dil ve üslup
  • Şiirin etkileyiciliği
  • Şiirin ahengi
  • İmgelerdeki özgünlük ölçütleri göz önünde bulundurulacaktır.
 • Jürinin verdiği puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 • Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 • Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
 • Şiirler, (www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu” doldurularak 24 Eylül 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar, word belgesi olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası