hayvanat bahçesi macerası

Yurdumun Genç Şairleri Şiir Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 13 Aralık 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Yaşadığımız Şehrin Güzellikleri

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye geneli lise ve dengi eğitim öğretim kurumlarındaki tüm öğrenciler.

Yarışma başvurusu bitti!

Yurdumun Genç Şairleri Şiir Yarışması

Yurdumun Genç Şairleri Şiir Yarışması

Yaşadığımız Şehrin Güzellikleri konulu liseler arası Yurdumun Genç Şairleri Şiir Yarışması düzenleniyor.

 • yurdumungencsairleri@gmail.com adresine e-posta yoluyla yapılacaktır. (Şiir ve başvuru formu tek e-posta ile iki sayfa olarak gönderilecektir.)
 • Yarışma, eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde ve katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür.
 • Yarışma ticari amaç gütmemektedir. Katılımcılardan ücret talep edilmez.
 • Yarışmaya yarışma düzenleme ve yürütme kurul üyelerinin 1. Derece yakınları katılamaz.
 • Şiirler komisyon tarafından değerIendirilecektir.
 • Değerlendirmede ilk beşe giren öğrencilere ödül takdim edilecektir.
 • Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.
 • Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. ( Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.)
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen şiirlerin telif hakları eser sahibine aittir; ancak Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi eser sahibinin iznini almak kaydıyla yayınlanmaya değer görülen şiirleri yayınlayabilir.
 • Adaylar, yarışmaya daha önce başka yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış eserleriyle katılacaklardır.
 • Yürütme ve seçici kurul, ödüle değer görülen eserlerin yayınlanması aşamasında, eser sahibinin bilgisi dahilinde yazım-noktalama konusunda gerekli değişiklikleri yapabilir.
 • Yarışmacıların, yarışma yürütme ve seçici kurul kararlarına itiraz hakkı vardır. Sonuçların açıklanmasının ardından 5 iş günü içerisinde Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Müdürlüğüne itiraz edilebilecektir. İtirazlar komisyonca değerIendirilecek ve 3 iş günü içerisinde karara bağlanarak ilgiliye bilgi verilecektir.
 • Yarışmamıza engelli öğrencilerimizin de katılım göstermelerini önemsiyoruz. Yarışmamız süresince engelli bireylerimize her türlü kolaylık sağlanacaktır. Engelli öğrencilerimiz için tüm koşullar öğrencilerimizin gereksinimlerine göre hazırlanacaktır.
 • Yarışma sonuçlarına göre Yürütme Kurulu tarafından kazanan öğrenciler ile iletişime geçilerek öğrencilerin hesap numaralarına ulaşılacaktır. Ödüller öğrencilerin hesap numaralarına gönderilecektir.
 • Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda Milli Eğitim Bakanlığının onay ve izni ile şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası