hayvanat bahçesi macerası

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2021


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 21 Haziran 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Doğa Sevgisi

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Öğretmen/Veli Aracılığıyla E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerinin katılım hakkı vardır

Yarışma başvurusu bitti!

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2021

Zeynep Cemali Öykü Yarışması Şartları

 1. Yarışmaya Türkiye genelinde, 2020-2021 öğretim yılında tüm okulların 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerinin katılım hakkı vardır.
 2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.
 3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.
 4. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.
 5. Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.
 6. Öykü, “Doğa Sevgisi” temasında yazılmalıdır. Esinlenme için önerilen kılavuz cümlenin öyküde kullanılması şart değildir.
 7. Öykü, A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.
 8. Öykünün uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.
 9. Öykünün başında öykü adı ve hemen altında da öyküyü yazan öğrencinin adı yer almalıdır.
 10. Öykünün posta veya e-posta yoluyla tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir. Yarışmaya kişisel e-posta adresinden değil, danışman öğretmen veya veli e-posta adresinden başvuru yapılmalıdır.
 11. Yarışmaya son başvuru tarihi 21 Haziran 2021’dir.
 12. Öykülerin en son sayfasında, başvuruda bulunanöğrencilerin adı soyadı, okulunun adı, sınıfı, öğretmeninin adı soyadı, okul adresi ve okul telefon numarası, velisinin adı soyadı ve telefonu ile Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na daha önce katıldıysa, katılım yılı yazılmalıdır. Bütün bu bilgiler için, yarışmanın internet sayfasındaki Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak da yeterli olacaktır: http://gunisigikitapligi.com/projeler/zeynep-cemali-oyku-yarismasi/
 13. Başvuru Formu ile birlikte şu 3 belge de yollanacaktır: Veli İzin Yazısı; veli tarafından doldurulup imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni; öğretmen tarafından doldurulup imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni. E-postayla yapılacak başvurularda belgelerin imzalı taranmış dijital kopyalarının eklenmesi yeterlidir.
 14. Veli İzin Yazısı, yarışmanın internet sayfasından indirilebilir. Başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanarak başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi zorunludur.
 15. Kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında korunmasına yönelik Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni belgesi, yarışmanın internet sayfasından indirilebilir. Bu belgenin altındaki onay bölümünün, Başvuru Formu’nda adı geçen veli ve öğretmen tarafından ayrı ayrı doldurulup imzalanması ve 2 belgenin de başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi zorunludur.
 16. Öğretmen olarak yalnızca bir (1) isim belirtilmelidir. Türkçe dışında farklı bir branş öğretmeni de belirtilebilir.
 17. Başvuruların şartnameye uygunluğu Günışığı Kitaplığı raportörleri tarafından denetlenir.
 18. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler, seçici kurul tarafından değerlendirilir. Ödüle hak kazanan öyküler arasında herhangi bir derecelendirme yapılmayacaktır. Seçici kurul uygun gördüğü en az 3 öyküye ödül verir. Ödüllü öykülerin yanı sıra, dikkat çeken öyküler de Günışığı Kitaplığı tarafından hazırlanan ve ücretsiz dağıtılan Ödüllü Öyküler Kitapçığı’nda yer alır.
 19. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküleri yazan öğrencilerin tümüne ve öğretmenlerine yarışmaya katılımlarını belgeleyen dijital katılım sertifikaları yarışma sonuçlandıktan sonra gönderilecektir.
 20. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif hakkı eser sahibine aittir. Günışığı Kitaplığı eser sahibinden izin almak kaydıyla yayımlama, yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktır.
 21. Önceki yıllarda Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılarak ödül almış öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa, yarışmaya tekrar katılamazlar. Önceki yıllarda öyküleri Ödüllü Öyküler Kitapçığı’na “Dikkati Çeken Öyküler” olarak seçilmiş öğrenciler yarışmaya farklı bir öyküyle tekrar katılabilirler.
 22. Yarışmaya katılan öykülerin başka herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 23. Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir; fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren ve öykü formuna uygun olmayan uzunluktaki öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.
 24. Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Günışığı Kitaplığı sorumlu değildir.
 25. Ödül almaya hak kazanan öyküler 2021 yılının eylül ayı içinde gunisigikitapligi.com web adresinde ilan edilecektir.
 26. Öyküleri ödüle değer görülen öğrencilere 1 adet tablet ve kitap seti armağan edilerek, sertifika verilecektir.
 27. Ödül kazanan tüm öğrencilerin başvurularında bildirdikleri öğretmenlerine, öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak destekledikleri için birer teşekkür belgesiyle birlikte kitap seti ve okul kütüphanelerine de 20 kitaptan oluşan bir seçki armağan edilecektir.
 28. Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri, Günışığı Kitaplığı’yla aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.

İlgili Kişi: Oya Balkan
Telefon: (0212) 212 99 73
E-posta: yarisma@gunisigikitapligi.com


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası