hayvanat bahçesi macerası

Metin Yarışması: Bir Kartpostalın Düşündürdükleri


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 2 Ekim 2023

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: Yakın Kitabevi’nden 3000 TL’lik Hediye Çeki'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Üniversitelerin yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı her öğrenci katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Yarışma başvurusu bitti!

Metin Yarışması: Bir Kartpostalın Düşündürdükleri

Metin Yarışması: Bir Kartpostalın Düşündürdükleri

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi metin yarışması düzenliyor.

Yarışmanın Konusu ve Amacı: Görsel kültür ve bilincin gelişiminde kentlerin modernleşme pratiklerinin büyük etkisi vardır. Benjamin’in Paris pasajlarında, Tati’nin oyunlaşan mekanlarında, Toulouse-Lautrec’in revülerinde görülen imgelem dünyası, hızla modernleşen kentsel mekânı ve yaşamı daha iyi kavrayabilmemizi sağlamıştır. Fotoğraf, sinema, afiş gibi farklı görselleştirme biçimleri birer sanat ürünü olmanın ötesinde geçtiğimiz yüzyıla damgasını vuran önemli iletişim araçlarıdır. 150 yıllık bir geçmişi bulunan kartpostal ise fotoğraf, resim, metin, adres, damga pulu gibi farklı temsil biçimlerini bir arada barındırarak bu araçlar içinde özgün bir yer edinmiştir.

Kartpostal, günümüz dijital çağında artık kitlesel bir iletişim aracı olma özelliğini yitirmiş; çoğunlukla koleksiyoncuların tozlu arşivlerinde yer alan bir nostalji objesi, iki boyutlu bir bellek ortamı haline gelmiştir. Ön yüzündeki fotoğraf ya da görsel, arka yüzündeki tebrik ve dileklerle görsel bir temsilden fazlasını sunar; kartı gönderen ve alanın zihin dünyasını bazen buluşturan bazen de çatıştıran bir nitelik kazanır. Kartpostalın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de önemli bir yeri vardır. Özellikle farklı kentlerin popüler mekanlarını gösteren kartpostallar, artık turist büfelerinde ucuz hediyelik olarak satıldığı 80’li yıllara kadar bir kentin kimliğinin ve belleğinin nasıl inşa edildiğine dair ipuçları da sunar.

Bu yarışmada katılımcılardan son 100 yılda üretilmiş bir İzmir kartpostalı üzerine kentin belleğini yaratıcı bir yaklaşımla yorumlayan en fazla 750 kelimelik Türkçe bir metin yazmaları beklenmektedir. Kartpostal siyah beyaz ya da renkli olabileceği gibi ilgili kentin yapılı ya da doğal çevresinden bir dış ya da iç mekânı gösterebilir; birine gönderilmiş ya da gönderilmemiş olabilir. Kartpostal seçimi ve metin içeriğinde şu ölçütlere uyulması beklenmektedir:

 • Kartpostalın kentin kolektif belleğinde yer etmiş bir mekânı gösteriyor olması
 • Kartpostalın kullanımına dair iznin ilgili bireysel/kurumsal arşivden alınmış olması
 • Metnin açıklayıcı ve betimleyici olmaktan çok kartpostalı yaratıcı ve eleştirel bir tavırla aktarması
 • Gerekli olduğunda metnin döneme dair kuramsal, mekânsal, ideolojik, vs. söylemlere referans vermesi
 • Kartpostal ve metinde etnik köken, sınıf, dini inanç, cinsiyete, vb. dair ayrımcı bir görsel ya da yazılı ifade olmaması

Kimler Katılabilir?

 • Yarışmaya üniversitelerin yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı her öğrenci katılabilir. Katılımcıların bu programlardan birine kayıtlı olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Teslim Şekli: Yarışmacılardan 2 Ekim 2023 tarihinde saat 18:00’e kadar aşağıdaki belgeleri Google Formuna ilgili bölümleri doldurarak yüklemeleri beklenmektedir:

 • Metin Belgesi: 5 karakterli bir rumuz, kartpostalın ön ve arka yüzlerini gösteren 300 dpi çözünürlükte görseller ile Times New Roman 11 punto yazılmış metnin ilgili şablona eklenmesi gerekmektedir ( Metin Şablonu ). Belgenin boyutu 10 MB’ı geçmemelidir.
 • Kimlik Belgesi: Rumuz ile yarışmacıya ait kimlik bilgilerinin ilgili şablonda doldurulması gerekmektedir ( Kimlik Belgesi).
 • Öğrenim Belgesi: Yarışmacıların bir yüksek lisans/doktora programına kayıtlı olduklarını gösteren belge

Metin Yarışması: Bir Kartpostalın Düşündürdükleri Ödülleri

 • Birinci: Yakın Kitabevi’nden 3000 TL’lik Hediye Çeki
 • Mansiyon (2 Adet): Yakın Kitabevi’nden İzmir Kitapları Seti

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası