hayvanat bahçesi macerası

20. Günaydın Edebiyat Öykü, Şiir ve Masal Yazma Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 16 Nisan 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin 750 Tl'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 5, 6, 7 ve 8. sınıflar masal ve öykü dalında; 9, 10, 11 ve 12. sınıflar öykü ve şiir dallarından sadece birinde yarışmaya katılabilecektir.

Yarışma başvurusu bitti!

20. Günaydın Edebiyat Öykü, Şiir ve Masal Yazma Yarışması

20. Günaydın Edebiyat Öykü, Şiir ve Masal Yazma Yarışması

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına dayanmaktadır.
 2. Adaylar yarışmaya daha önce bir yerde yayımlanmamış yapıtlarıyla yalnızca bir dalda katılabilirler.
 3. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri bir masal veya bir öykü; lise öğrencileri ise en az iki en çok üç öykü veya en az beş, en çok on şiir ile yarışmamıza katılabilirler.
 4. Yapıtlar A4 boyutunda, 1,5 satır aralıklı, 11 punto, Arial yazı tipi ile bilgisayarda yazılacaktır. https://forms.gle/CbNZYXkYjpeyLusdA bağlantısından katılım formu doldurulup yapıtlar gunaydinedebiyat@egelisesi.k12.tr adresine gönderilecektir.
 5. Masallar en fazla üç; öyküler ise en az bir, en fazla beş sayfa olmalıdır. Şiirde böyle bir sınırlama yoktur.
 6. 2, 3, 4 ve 5. maddelere uymayan yarışmacıların eserleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 7. Öykü, şiir ve masal dosyalarındaki yapıtların hiçbir yerine kimlik bilgisi yazılmayacak; yarışmacılar rumuz kullanacaklardır. Kimlik bilgileri sadece katılım formuna yazılacaktır.
 8. Seçici Kurul, yarışmaya katılan yapıtların içerik ve anlatım bakımından özgün olmasına dikkat edecektir. Başka bir kişiden veya kitaptan alıntı olduğu anlaşılan yapıtların sahibi yarışma dışı kalacaktır.
 9. Yarışmaya katılan yapıt sahibi öğrencilerin, öğretmen ve velilerinin kişisel verileri mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır. Ayrıca yapıtın telif hakkı öğrenciye aittir. Yarışmada ödül alan yapıtlardan oluşan seçkinin yayımlanması hazırlığında, Seçici Kurul eserin özüne dokunmamak koşuluyla gerekli düzeltmeleri yapma hakkına sahiptir.
 10. Okullar dışında kalan özel öğretim kursu ve bilim sanat merkezinden gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
 11. Yürütme Kurulunun kararı gereği Özel Ege Ortaokulu ve Özel Ege Lisesi öğrencileri, Seçici Kurulun ve Yürütme Kurulunun birinci derece akrabaları yarışmaya katılmayacaktır.
 12. Kişisel veri sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan ifadeler doğrultusunda tüm hakları korunacaktır. Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenmez. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmaz, üçüncü kişilere verilemez ve sosyal etkinliğin sona ermesinin ardından resmen silinir. Dereceye giren yapıt sahibi öğrencilerin ve velilerinin ekte bulunan “Veli İzin/Onay Formu” ve “Açık Rıza Beyanı” nı doldurarak ıslak imzalı dokümanı çevrim içi başvuru formundaki ilgili bölüme yüklemeleri gerekmektedir.
 13. 20.“Günaydın Edebiyat” Öykü, Şiir ve Masal Yazma Yarışması’nı düzenleyen İzmir Özel Ege Lisesi, çevrim içi düzenlenecek yarışma ortamında, engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirleri sağlamakla sorumludur.
 14. Yarışmanın bütçesi İzmir Özel Ege Lisesi tarafından karşılanacaktır.
 15. Seçici Kurulun yarışma değerlendirmesinde verdiği karar kesindir. Yarışma koşullarına uymadığı saptanan, intihal yapan okul ve öğrenciler hakkında ve burada yer almayan hususlarda son kararı verme yetkisi Seçici Kurula ait olup alınacak kararlara itiraz yolu kapalıdır

20. Günaydın Edebiyat Öykü, Şiir ve Masal Yazma Yarışması Ödülleri

 • Her üç dalda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.
 • Seçici Kurul gereksinim duyduğu takdirde her dalda sadece bir adet “Eraslan Vakfı Özel Ödülü” verebilir. Ödül olarak birincilere 1000 TL, ikincilere 750 TL, üçüncülere 500 TL para ödülü verilecektir.
 • “Eraslan Vakfı Özel Ödülü” verilmesi hâlinde bu dereceye giren yarışmacılara 500 TL para ödülü verilecektir.
 • Dereceye giren öğrencilere ve danışman öğretmenlerine teşekkür belgesi verilecektir

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası