hayvanat bahçesi macerası

9. Düş Günlüğü Masal, Öykü ve Şiir Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 9 Nisan 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta, Kargo, Elden

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Ortaokul ve Lise öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

9. Düş Günlüğü Masal, Öykü ve Şiir Yarışması

9. Düş Günlüğü Masal, Öykü ve Şiir Yarışması

5, 6. sınıflar “masal”, 7, 8. sınıflar “öykü” dallarında, 9, 10, 11, 12. sınıflar “öykü” ve “şiir” dallarında yarışmaya aday olabileceklerdir.

Ortaokul Yarışmacıları Şartları

 1. Yarışma, katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür.
 2. Yarışma ticari amaç gütmemektedir. Katılımcılardan ücret talep edilmez.
 3. Yarışmaya, yarışma düzenleme ve yürütme kurulu üyelerinin 1. Derece yakınları katılamaz.
 4. 18 yaşın altında katılacak olan adaylar için veli izin formu zorunludur.
 5. Adaylar, yarışmaya tek dalda katılabileceklerdir.
 6. Adaylar, yarışmaya daha önce başka yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış eserleriyle katılacaklardır.
 7. Yarışmamızın her kategorisine engelli öğrencilerimizin de katılım göstermelerini istiyoruz. Engelli bireylerin yapabilirlik düzeyini göstermek, onların duygu ve düşünce dünyalarını paylaşabilmelerini sağlamak ve katılımları ile ilgili olarak farkındalık yaratarak geniş kitlelere bunu ulaştırabilmek üzere tüm engelli öğrencilerimizin katılımlarını bekliyoruz.
  • Yarışma sonuçlarına göre, kazanan engelli öğrencimiz için okulumuzdaki tüm koşullar öğrencimizin ihtiyacına göre hazırlanacaktır.
  • Engelli öğrencilerimize destek olmak, katılım esaslarını görüşmek ve yarışma süresince iletişimi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek adına yarışma komisyonumuzda bir rehber öğretmenimiz yer alacaktır. İletişim bilgileri şartnamede mevcuttur.
 8. Yarışmaya 5 ve 6. sınıf öğrencileri 1 masal; 7 ve 8.sınıf öğrencileri 1 öykü göndereceklerdir.
 9. Eserler; A4 kâğıda, 1,5 satır aralığında 12 punto olarak Times New Roman yazı karakteriyle bilgisayarda yazılacaktır.
 10. Masallar en fazla 3, öyküler en fazla 5 sayfa olacaktır.
  • Çalışmalar ikişer (2) nüsha halinde (çıktı alınarak) ve tek bir (1) CD (CD’nin açılıp açılmadığı mutlaka kontrol edilmeli) kaydıyla gönderilecektir.
  • Eserlerin ana nüsha ve kopyalarının üzerine sadece rumuz yazılacaktır.
  • Öğrencinin rumuzu, adı, soyadı, katıldığı bölge, il, okulu, sınıfı, eser adı, eserin sayfa sayısı; danışman öğretmenin adı-soyadı, telefon numarası (kişinin açık rızası olmak kaydıyla) katılım formuna eklenerek ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak gönderilecektir.
 11. 1, 2, 3, 4, 5. maddelere uymayan eserler yarışma dışı tutulacaktır.
 12. Yarışmacılar, ödüle aday oldukları eserlerinde rumuz kullanacaklardır.
 13. Yürütme ve seçici kurul, yarışmaya katılan eserlerin konu, içerik, anlatım bakımından özgünlüğüne dikkat edecektir. Alıntı veya çoğaltma niteliği taşıyan eserler yarışma dışı tutulacaktır.
 14. Yarışma değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılır. Buna göre aşağıdaki kriterler dikkate alınır:
  • İçerik 40 puan üzerinden,
  • Özgünlük 20 puan üzerinden,
  • Yazım-Noktalama 20 puan üzerinden,
  • Seviyeye Uygunluk 20 puan üzerinden değerlendirilir.
 15. Yürütme ve seçici kurul, ödüle değer görülen eserlerin yayınlanması aşamasında, eser sahibinin bilgisi dahilinde yazım-noktalama konusunda gerekli değişiklikleri yapabilir
 16. Yarışma yürütme ve seçici kurul kararlarına itiraz hakkı vardır. Sonuçların açıklanmasının ardından bir hafta süreyle itiraz edilebilir.
 17. Ödüle değer görülen eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Muvaffakatname Ancak Rota Koleji, sahibinin izniyle eserleri yayınlayabilir. Yarışma sonucunda yayınlanmaya değer eserler kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
 18. Dosyalar posta/kargo aracılığıyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
 19. Rota Koleji öğrencileri yarışmaya aday olamazlar.
 20. Ödül töreni çevrim içi yapılacaktır. Ödüller kargoyla öğrencilere gönderilecektir **Pandeminin devam etmemesi koşulunda MEB izni ve onayı ile yüz yüze yapılacaktır.
 21. Eksik bilgili başvurular, şartnamede belirtilen koşullar dışındaki öykü, masallar ve son katılım tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta/kargodaki gecikmeden Rota Koleji sorumlu değildir.
 22. Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metninin Veli/ Öğretmen tarafından çıktıları alınıp ıslak imzalanması, imzalandıktan sonra eser dosyası ile birlikte yollanması gerekmektedir.

Ödüller

 • Birinciye 500 TL
 • İkinciye 350 TL
 • Üçüncüye 200 TL para ödülü verilecektir.
 • Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinciye seçici kurul “seçici kurul özel ödülü” veya “özendirme ödülü” verecektir.
 • Her dalda derece alan bütün öğrencilere ayrıca plaket verilecektir. “Seçici Kurul Özel Ödülü” veya “Özendirme Ödülü” alan öğrenciler kitap seti, bardak ve plaketle ödüllendirileceklerdir.

Lise Yarışmacıları Şartları

 1. Yarışma, katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür.
 2. Yarışma ticari amaç gütmemektedir. Katılımcılardan ücret talep edilmez.
 3. Yarışmaya, yarışma düzenleme ve yürütme kurulu üyelerinin 1. Derece yakınları katılamaz.
 4. 18 yaşın altında katılacak olan adaylar için veli izin formu zorunludur.
 5. Adaylar, yarışmaya tek dalda katılabileceklerdir.
 6. Adaylar, yarışmaya daha önce başka yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış eserleriyle katılacaklardır.
 7. Yarışmamızın her kategorisine engelli öğrencilerimizin de katılım göstermelerini istiyoruz. Engelli bireylerin yapabilirlik düzeyini göstermek, onların duygu ve düşünce dünyalarını paylaşabilmelerini sağlamak ve katılımları ile ilgili olarak farkındalık yaratarak geniş kitlelere bunu ulaştırabilmek üzere tüm engelli öğrencilerimizin katılımlarını bekliyoruz.
  • Yarışma sonuçlarına göre, kazanan engelli öğrencimiz için okulumuzdaki tüm koşullar öğrencimizin ihtiyacına göre hazırlanacaktır.
  • Engelli öğrencilerimize destek olmak, katılım esaslarını görüşmek ve yarışma süresince iletişimi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek adına yarışma komisyonumuzda bir rehber öğretmenimiz yer alacaktır. İletişim bilgileri şartnamede mevcuttur.
 8. Yarışmaya lise öğrencileri 2 öykü ya da 5 şiir göndereceklerdir.
 9. Eserler; A4 kâğıda, 1,5 satır aralığında 12 punto olarak Times New Roman yazı karakteriyle bilgisayarda yazılacaktır.
 10. Öyküler en fazla 5 sayfa olacaktır. Şiirde sayfa sınırlaması yoktur.
  • Çalışmalar ikişer (2) nüsha halinde (çıktı alınarak) ve tek bir (1) CD (CD’nin açılıp açılmadığı mutlaka kontrol edilmeli) kaydıyla gönderilecektir.
  • Eserlerin ana nüsha ve kopyalarının üzerine sadece rumuz yazılacaktır.
  • Öğrencinin rumuzu, adı, soyadı, katıldığı bölge, il, okulu, sınıfı, eser adı, eserin sayfa sayısı; danışman öğretmenin adı-soyadı, telefon numarası (kişinin açık rızası olmak kaydıyla) katılım formuna eklenerek ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak gönderilecektir.
 11. 1, 2, 3, 4, 5. maddelere uymayan eserler yarışma dışı tutulacaktır.
 12. Yarışmacılar, ödüle aday oldukları eserlerinde rumuz kullanacaklardır.
 13. Yürütme ve seçici kurul, yarışmaya katılan eserlerin konu, içerik, anlatım bakımından özgünlüğüne dikkat edecektir. Alıntı veya çoğaltma niteliği taşıyan eserler yarışma dışı tutulacaktır.
 14. Yarışma değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılır. Buna göre aşağıdaki kriterler dikkate alınır:
  • İçerik 40 puan üzerinden,
  • Özgünlük 20 puan üzerinden,
  • Yazım-Noktalama 20 puan üzerinden,
  • Seviyeye Uygunluk 20 puan üzerinden değerlendirilir.
 15. Yürütme ve seçici kurul, ödüle değer görülen eserlerin yayınlanması aşamasında, eser sahibinin bilgisi dahilinde yazım-noktalama konusunda gerekli değişiklikleri yapabilir.
 16. Yarışma yürütme ve seçici kurul kararlarına itiraz hakkı vardır. Sonuçların açıklanmasının ardından bir hafta süreyle itiraz edilebilir.
 17. Ödüle değer görülen eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Muvaffakatname Ancak Rota Koleji, sahibinin izniyle eserleri yayınlayabilir. Yarışma sonucunda yayınlanmaya değer eserler kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
 18. Dosyalar posta/kargo aracılığıyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
 19. Rota Koleji öğrencileri yarışmaya aday olamazlar.
 20. Ödül töreni çevrim içi yapılacaktır. Ödüller kargoyla öğrencilere gönderilecektir **Pandeminin devam etmemesi koşulunda MEB izni ve onayı ile yüz yüze yapılacaktır.
 21. Eksik bilgili başvurular, şartnamede belirtilen koşullar dışındaki öykü, şiirler ve son katılım tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta/kargodaki gecikmeden Rota Koleji sorumlu değildir.
 22. Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metninin Veli/ Öğretmen tarafından çıktıları alınıp ıslak imzalanması, imzalandıktan sonra eser dosyası ile birlikte yollanması gerekmektedir

Ödüller

 • Birinciye 500 TL
 • İkinciye 350 TL
 • Üçüncüye 200 TL para ödülü verilecektir.
 • Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinciye seçici kurul “seçici kurul özel ödülü” veya “özendirme ödülü” verecektir.
 • Her dalda derece alan bütün öğrencilere ayrıca plaket verilecektir. “Seçici Kurul Özel Ödülü” veya “Özendirme Ödülü” alan öğrenciler kitap seti, bardak ve plaketle ödüllendirileceklerdir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası