hayvanat bahçesi macerası

4. Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Haziran 2019

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 10 Bin TL'dir

Yarışma başvurusu bitti!

4. Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteği ile şair ve yazarlarımızı, Attilâ İlhan’ın her eserinde öne çıkartmaya gayret ettiği ‘ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme’ misyonuna layık olacak eserleri öne çıkartmak amacıyla düzenlenen ödüllü şiir ve roman yarışmasına katılmaya çağırıyor.

Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri her yıl “Şiir” ve “Roman” dallarında ve toplam dört kategoride verilir: Bir şiir kitabına verilen ‘Attilâ İlhan Şiir Ödülü’ ve bir romana verilen ‘Attilâ İlhan Roman Ödülü’nün yanı sıra, ilk romanını ve ilk şiir kitabını yayınlayan 30 yaş altı erkek ve/veya yaş sınırlaması olmaksızın kadın yazarlara yönelik olarak iki “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” verilecektir.

“Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü’ne hak kazanan şiir kitabı ve roman sahibi 7.500 TL; “Vakıf Özel Teşvik Ödülü’ne hak kazanan ilk şiir kitabı ve ilk roman sahibi ise 2.500 TL‘lik para ödülünün sahibi olacaktır.

Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri Şartnamesi

  1. Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri “Şiir” ve “Roman” dallarında bir şiir kitabına ve bir romana verilir. Ayrıca 30 yaş altı erkek adaylara ve yaş sınırı olmaksızın kadın adaylara yönelik olarak bir ‘ilk roman’ ve bir ‘ilk şiir kitabı’na “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” verilir.

  2. Ödüller için oluşturulan seçici kurullar, Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından seçici kurul başkanları ile koordineli olarak belirlenen beşer kişiden oluşur. İstifa ya da vefat nedeniyle boşalan üyeliklere seçici kurul ve vakıf yönetiminin koordinasyonu ile yeni üyeler belirlenir.

  3. Roman ve şiir ödüllerine bir takvim yılı içinde (1 Ocak – 31 Aralık 2018) yayımlanmış eserler başvurabilir.

  4. Şiir ve roman kategorileri için para ödülü 7.500 (Yedibinbeşyüz) TL, Vakıf Özel Teşvik kategorileri için ise 2.500 (İkibinbeşyüz) TL olarak tespit edilmiştir. Seçici kurulun ya da vakıf yönetiminin teklifi, vakıf yönetiminin onayı ile bu tutarlar artırılabilir

  5. Seçici kurul Türk edebiyatında Attilâ İlhan’ın temsil ettiği düzeye ve her eserinde öne çıkartmaya gayret ettiği ‘ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme’ misyonuna layık olacak eserleri seçmeye özen gösterir.

  6. Katılım koşulları:

a) Ödüle aday olacak şair ve yazarlar ya da yayınevleri 15 Haziran 2019 akşamına kadar Sıraselviler Caddesi, Billurcu sokak No 26 kat 2 Taksim, Beyoğlu - 34433 İstanbul adresine, hangi kategoriden aday olunduğuna dair (Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü ya da Vakıf Özel Teşvik Ödülü) imzalı bir yazı, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi) ile birlikte 10 (on) nüsha kitabı elden, posta ya da kargo ile teslim etmelidir.

b) Şiir ve Roman Ödülleri’nde aynı döneme denk gelen ve diğer edebiyat ödülü veren kurumlardan armağan kazanmış adaylara ödül verilmemesi Vakıf tarafından ilke olarak benimsenmiştir. Bu ilke, Vakıf Özel Teşvik Ödülleri için geçerli değildir.

c) Şiir Ödülleri’nde ‘Toplu Eserler’ başlığı altında şairin tüm şiirlerinin yer aldığı eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7a) Her yıl Ekim ayının ikinci yarısı içinde Roman ve Şiir Seçici Kurulları toplanır. Vakıf tarafından görevlendirilen ödül sekreteryası, yazışmaları yürütmek için toplantılara katılır. Roman Ödülü’nde raportör de toplantılara katılır.

7b) İki Seçici Kurul’un toplantılarının hemen ardından belirlenen uygun bir tarihte ödül sonuçları açıklanır.

  1. Seçici Kurul Onursal Başkanı ve Seçici Kurul Başkanı’nın yönetiminde toplanan Seçici Kurul, eserlerin değerlendirildiği konuşmaların ardından oylamaya geçer. Oylamada yarıdan bir fazla oy alan eser, katıldığı alanda Attilâ İlhan Edebiyat Ödüllü’nü hak eder. Yeterli toplama varılamadığı durumlarda oylamayı kazanmış eserler üzerinde, Seçici Kurul Başkanı’nın uygun göreceği şekilde oylamalar tekrar edilir. Oy eşitliği durumunda seçici kurul başkanının ikinci oyu belirleyici olur.

  2. Seçici kurul toplantısına katılamayan üyeler, oylarını kapalı zarflı bir yazıyla önceden Seçici Kurul Başkanı’na gönderirler. Bu oylar, oylamaların tekrarı sırasında değişmez.

  3. Ödül kazanan eserler, Seçici Kurullarının değerlendirmesinin ardından Kasım ayı içinde açıklanır.

Detaylar ve başvuru için


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası