hayvanat bahçesi macerası

Dilimiz Türkçe Sevdamız Türkçe Şiir ve Deneme Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 7 Şubat 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 2 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Türkçe Ağzımda Annemin Ak Sütü Gibidir

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Web sitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yaş sınırı Türkiye genelindeki tüm lise öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!


Dilimiz Türkçe Sevdamız Türkçe Ulusal Lise Öğrencileri Şiir ve Deneme Yazma Yarışması

Amaç: Dil, canlı bir varlıktır. Diğer canlılar gibi doğar, büyür ve sahip çıkılmadığı takdirde ölür, sahip çıkılırsa gelişimine, değişimine devam eder ve yüzyıllarca bir milletin bayraktarlığını yapar. Bir milleti ayakta tutan, onun varlığını devam ettiren, millî şuuru besleyen, bir millete aidiyet olma hazzını kazandıran ve insanları birbirine yaklaştırarak, kaynaştırarak onlar arasında “birlik” duygusu yaratan kültürel, bilişsel değerler taşıyan dilin milletlerin hayatında önemi çok büyüktür. Diyebiliriz ki bir milletin varlığı dilinin varlığıyla mümkündür. Dilini koruyamayan, diline sahip çıkamayan milletler tarih sahnesinden silinip yok olmaya mahkûmdur. Dilini koruyabilen, onu; bilim, edebiyat ve kültür dili haline getirebilen milletler ise büyük uygarlıklar kurarak geçmişi bugüne, bugünü yarına bağlamayı başarabilmişlerdir. Dil, bir millet için millî benliğinde duyguların, düşüncelerin, bütün maddi, manevi değerlerin buluş ve yaratılışların ortak hazinesidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi “Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk Dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felâketler içinde ahlâkını, ananelerini, hatıralarını, menfaatlerini kısacası; bugün kendisini millet yapan her niteliğinin, dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk Dili,Türk milletinin yüreğidir, beynidir.” Büyük şair Yahya Kemal Beyatlı da Türkçenin önemini “Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir.” sözleriyle belirtiyor. Büyük liderlerin, büyük şairlerin Türkçenin önemini her fırsatta belirtmelerine ve Türkçeye büyük özen göstermelerine rağmen Türkçe, tarihin her döneminde bozulmalara ve yozlaşmalara uğramıştır. Günümüzde de özellikle teknolojinin gelişimi ve sosyal medyanın yaygınlaşması ile dilimizdeki bozulmalar ve yozlaşmalar artmıştır. Özellikle geleceğimizi emanet ettiğimiz, güvendiğimiz, inandığımız yeni nesil dil konusunda istediğimiz düzeyde hassasiyet göstermemektedir. Bu kapsamda, Lise öğrencilerinin; a) Türkçenin önemini ve değerini anlaması, b) Türkçeye olan duyarlılıklarının artırılması, c) Türkçeyi doğru ve düzgün kullanmalarının sağlanması, amaçlanmaktadır.

Tarih: Başvurular 7 Şubat 2020’ye kadar e-posta yoluyla yapılacak, eserler 07 Şubat 2020-01 Nisan 2020 tarihleri arasında değerlendirilecek; dereceye giren eserler 02 Nisan 2020 tarihinde açıklanacaktır.

Yarışmanın Teması: “Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir.” olan yarışmada aşağıdaki temalarda yarışma düzenlenmesi belirlenmiştir.

A. ŞİİR YAZMA YARIŞMASI: “Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir.” sözünden hareketle “Türkçem” temalı şiir yazma yarışması. B. DENEME YAZMA YARIŞMASI: “Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir.” temalı deneme yazma yarışması.

Yarışmaya Katılım ve Başvuru Şekli: Yarışmaya; resmî liselerde öğrenim gören öğrenciler, şiirleri ve denemeleri ile katılacaklardır. a) Katılımcı okullara, eser gönderen öğrencilere, danışman öğretmenlere ve yarışmaya katkı sağlayanlara “Katılım Belgesi” verilecektir. b) Eserlerin sorumluluğu eserin sahibi öğrenciye ve danışman öğretmene ait olacaktır. c) Her okul yarışmaya bir eser ile katılacaktır. Eserde sadece rumuz belirtilecektir. Ayrı bir sayfada rumuz belirtildikten sonra katılımcı öğrencinin adı, soyadı, okulu (ili, ilçesi dahil), sınıfı, numarası; öğrenci velisinin telefon numarası, e-posta adresi (kişinin açık rızasıyla), danışman öğretmenin adı, soyadı, branşı, telefon numarası, e-posta adresi belirtilmelidir. d) Deneme yazma yarışmasında denemeler 5(beş) sayfayı; şiir yazma yarışmasında şiirler 2(iki) sayfayı geçemez. e) Yarışmaya katılımda 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflar öncelikli olacaktır. f) Eserler özgün, daha önce yayımlanmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış olacaktır. g) Eserler Yarışma Düzenleme Kurulu’nun belirlemiş olduğu formata uygun olarak hazırlanacaktır. Eserler, Times New Roman karakteri ve yazı tipi boyutu 12 punto, 1,5 satır aralığı kullanılarak Microsoft Office Word formatında hazırlanmalıdır. Yazılar her iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. A4 kâğıdında bütün kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılmalı, alt ve üst bilgi ise 1,25 cm olarak ayarlanmalıdır. h) Puanlama eser değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır.

Deneme Yazma Yarışması Ölçütleri: 1-Deneme metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (25 puan) 2-Özgünlük (25 puan) 3-Üslûp (Etkili bir başlangıç yapabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma, uygun başlık koyabilme) (25 puan) 4-Türkçeyi kullanma gücü (Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, dil bilgisi kurallarına uyma, yazım ve noktalama becerisi) (25 puan)

Şiir Yazma Yarışması Ölçütleri: 1- Şiirin temaya uygunluğu ve bütünlük (25 puan) 2- Çağrışım(imge) ve ahenk değeri (25 puan) 3- Üslûp (Sözcük ve dize uyumu, başlık uyumu) (25 puan) 4-Türkçeyi kullanma gücü (25 puan)

ı) Eserler 07/02/2020 tarihine kadar Yarışma Düzenleme Kurulu’na gönderilecektir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. i) Eser, Yarışma Düzenleme Kuruluna gönderilmeden önce, eseri gönderen okulun yazı inceleme komisyonu tarafından içerik, uygunluk bakımından, yazım ve noktalama açısından incelenecektir. j) Eserler; öğrencinin adı, soyadı, okulu (ili, ilçesi dahil), sınıfı, numarası; öğrenci velisinin telefon numarası, e-posta adresi (kişinin açık rızasıyla), danışman öğretmenin adı, soyadı, branşı, telefon numarası, e-posta adresi belirtilerek neysblturkce@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir. k) Yarışmaya katılan eserlerin her türlü hakkı Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesine aittir. Yarışmaya gönderilen eserlerin tamamı veya bir kısmı “Dilimiz Türkçe Sevdamız Türkçe” Projesi kapsamında düzenlenen “Türkçe Haftası” etkinlikleri kapsamında yayımlanacak olan “Türkçem” adlı kitapta yer alacaktır. Yarışmaya gönderilen eserler, ödül alsın ya da almasın iade edilmeyecektir. l) Yarışmaya katılmak üzere başvuran okullar ve öğrenciler, Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar. Bu şartnamede belirtilmeyen hususların yeniden düzenlemesine ve mevcut şartnamede gerektiğinde değişiklik yapmaya Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. m) Yarışmanın düzenlenmesi sürecinde her türlü iş ve işlemlere ilişkin duyurular Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi resmî web sayfasından takip edilebilecektir.

Ödüller: Yarışmaya katılan her eserin sahibine ve danışman öğretmenine “Katılım Belgesi” verilecektir. Ödüller, Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen “Kaşgarlı Mahmud’un İzinde Türkiye Türkçesi Ağızları Ulusal Lise Öğrencileri Sempozyumu”nun açılış oturumunda takdim edilecektir. Yarışmada dereceye giren eserlere verilecek ödüller: Şiir Yazma Yarışması: Yunus Emre Ödülü (Birincilik Ödülü): 500 TL Karamanoğlu Mehmet Bey Ödülü (İkincilik Ödülü): 250 TL Yahya Kemal Beyatlı Ödülü (Üçüncülük Ödülü): 150 TL Neriman Yılmaz Özel Ödülü (Dördüncülük Ödülü): 100 TL Deneme Yazma Yarışması: Kaşgarlı Mahmud Ödülü (Birincilik Ödülü): 500 TL Ali Şîr Nevâî Ödülü (İkincilik Ödülü): 250 TL Mehmet Fuat Köprülü Ödülü (Üçüncülük Ödülü): 150 TL Erol Yılmaz Özel Ödülü (Dördüncülük Ödülü): 100 TL

Eserlerin neysblturkce@gmail.com adresine gönderilmesi: 07 Şubat 2020 Dereceye giren eserlerin Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi web sayfasında ilan edilmesi: 02 Nisan 2020 Ödül Töreni: 16 Nisan 2020

Düzenleme Kurulu: Mehmet ÖTGEN (Neriman Erol Yılmaz SBL Müdürü, Düzenleme Kurulu Başkanı) Doç. Dr. Bedia KOÇAKOĞLU (Akdeniz Üniversitesi) Savaş MANKAOĞLU (Neriman Erol Yılmaz SBL Müdür Yardımcısı) Süleyman ÇİN (Neriman Erol Yılmaz SBL Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Jüri: Mehmet ÖTGEN (Neriman Erol Yılmaz SBL Müdürü, Seçici Kurul Başkanı) Doç. Dr. Bedia KOÇAKOĞLU (Akdeniz Üniversitesi) Mehmet Orhan ÖZBEK (Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü) Dr. Öğretim Üyesi Emine ATMACA (Akdeniz Üniversitesi) Araştırma Görevlisi Diren ÇAKILCI (Akdeniz Üniversitesi) Araştırma Görevlisi Demet SUSTAM (Akdeniz Üniversitesi) Araştırma Görevlisi Banu DURGUNAY (Akdeniz Üniversitesi) Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. Süleyman ÇİN (Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi) Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. Mehtap SUSMAZ (Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi) Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. Fidan BEKAR (Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)

İletişim Bilgileri: NERİMAN EROL YILMAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ Ahatlı Mah. 3168 Sok. No.: 39 07090 Kepez/ANTALYA nerimanerolyilmazsbl.meb.k12.tr neysblturkce@gmail.com 0 242 502 71 71


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası