hayvanat bahçesi macerası

Tuvalden Kaleme Şiir ve Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 21 Şubat 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Aşağıda verilen görsellerin çağrıştırdığı duygu ve düşünceler

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İstanbul ili ortaokullarının 5. 6. 7. 8. sınıf öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!


Yarışmanın amacı:
Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini edebiyatın çeşitli türleri ile ifade edebilme yeteneğini geliştirmek ve estetik duygu kazandırmak; edebiyatla buluşmalarım ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlamak; düşünen, sorgulayan, araştıran, kendini doğru ve akıcı bir üslupla İfade edebilen öğrencilerimizi desteklemek; dilimizi, doğru ve kurallara uygun bir şekilde kullanmaya teşvik etmektir.
Verilen Görselden Hareketle Şiir Yazma Yarışmasına: 2019-2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ili ortaokullarının 5. 6. sınıflarında okumakta olan öğrenciler katılabilirler. Verilen Görselden Hareketle Öykü Yazma Yarışmasına: 2019-2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ili ortaokullarının 7. 8. sınıflarında okumakta olan öğrenciler katılabilirler.

Ödüller:
Şiir Alanında:
Birinci: Dizüstü Bilgisayar
İkinci: Tablet Bilgisayar
Üçüncü: Bisiklet
2 Adet Mansiyon Ödülü: Kitap Seti
Öykü Alanında:
Birinci: Dizüstü Bilgisayar
İkinci: Tablet Bilgisayar
Üçüncü: Bisiklet
2 Adet Mansiyon Ödülü: Kitap Seti

Şartlar:

 • Yarışmaya katılacak eserler, İlgili okul müdürlüğünde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirildikten sonra Özel Bahçeşehir Neslin Değişen Sesi Ortaokuluna ait adresine (yarisma@ilkokul.nds.k12.tr) e-posta gönderilecektir
 • Eserler Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto ile yazılacaktır.
 • 5 ve 6. sınıf öğrencileri sayfa 3 ‘teki görselden hareketle şiir alanmda yarışmaya katılabilirler.
 • 7 ve 8. sınıf öğrencileri sayfa 4’tekİ görselden hareketle öykü alanında yarışmaya katılabilirler.
 • Eserler “yarisma@ilkokul.nds.k12.tr” adresine e-posta yoluyla toplu olarak gönderilmelidir. Her eser için ayrı bir Microsoft Office Word belgesi kullanılmalıdır. Belge adları:ÖYKÜ-AD SOYAD ya da ŞİİR- AD SOYAD şeklinde olmalıdır.
 • Eserin sonuna katılımcı öğrencinin adı, soyadı, sınıfı, numarası, okulu ve okul İletişim bilgileri yazılmalıdır. Bu bilgilerin yazılmadığı eserler alınmayacaktır.
 • Yarışmada dereceye giren öğrencilerin, ödül törenine okul kıyafetleri ile gelmeleri ve ilgili okul müdürlüklerince imzalanmış, onaylanmış öğrenci belgelerinin asıllarını getirmeleri zorunludur. Ödül töreninde öğrenci belgesinin aslını ibraz etmeyen öğrencilerin ödülleri ve dereceleri iptal edilecektir.
 • Her ortaokul yarışmaya, iki kategoride de kendi içinde belirleyeceği en fazla üç eserle katılabilir. Yarışmaya katılacak öğrenciler ödüle tek bir eserle aday olabilirler.
 • Eserlerin yazımında sayfa sınırı yoktur. Yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir ödül talep etmeyecektir.
 • Eserler özgün olup herhangi bir yerde yayınlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserler, ilgili okul müdürlüğünde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirildikten sonra Özel Bahçeşehir Neslin Değişen Sesi Ortaokuluna ait “yarisma@iIkokul.nds.k12.tr” adresine e-posta gönderilecektir. Şartnameye uymayan eserlerden yarışmaya katılan öğrencilerin okul müdürlükleri sorumludur.
 • Yarışmaya katılacak eserler verilen görselden hareketle yazılmak zorundadır ve konu sınırlaması yoktur. Renkli görsellere okulumuzun web sayfasındaki (www.ilkokul.nds.k12.tr) linkten ulaşılabilir.
 • Özel Bahçeşehir Neslin Değişen Sesi Ortaokulu öğrencileri bu yarışmaya katılmayacaklardır.

Seçici Kurul:
1- Birsen Ekim ÖZEN (Yazar)
2- Berna DURMAZ(Yazar) 3- Sevi ÖZIŞIK(Notre Dame de Sİon Fransız Lisesi Öğretmeni)

İletişim:
Tel: (90 212)607 31 31
yarisma@iIkokul.nds.k12.tr
Özel Bahçeşehir Neslin Değişen Sesi Ortaokulu
Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi 9.Cadde No:12 Başakşehir /İstanbul

Şiir Görseli
Öykü Görseli


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası