hayvanat bahçesi macerası

USAYED 1. Uluslararası Şiir ve Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 20 Haziran 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

USAYED 1. Uluslararası Şiir ve Öykü Yarışması

Amaç:
Ulusal ve uluslararası alanda gizli kalmış, edebiyat dünyasında yeterince şans bulamamış şiir ve öyküleriyle; şair ve öykücülerimizi Türk edebiyatına kazandırmaktır.

Katılım Şartları:

 1. Yarışmamıza genç ve yetişkin herkes katılabilir.
 2. Katılımcılar 1 şiir ve 1 öykü ile yarışmaya katılabileceklerdir.
 3. Yarışmaya katılan eserler; Genç Kategorisi (İlköğretim ve ortaöğretim (lise). Yetişkin Kategorisi (18 yaş ve üzeri) olarak 2 farklı kategoride değerlendirilecektir.
 4. Yarışma için gönderilecek şiir ve öykülerin daha önce başka bir mecrada yayınlanmamış ve basılmamış olması gerekmektedir.
 5. Yarışma için gönderilecek şiir ve öykülerin aşağıda tarif edilen formatta hazırlanması gerekmektedir:
  • Şiirler: Word formatında, A4 ölçülerinde, Times New Roman fontu ile 12 punto yazılacak; 1 satır aralığında olacaktır. Şiirler 10 kıtayı geçmeyecektir.
  • Öyküler Word formatında, A4 ölçülerinde, Times New Roman fontu ile 12 punto yazılacak; 1,5 satır aralığı ve 2-6 sayfa aralığında olacaktır.
  • Gönderilecek olan Word dosyasının adı, kategorisine göre “ Şiir / Öykü Adı-Yazar Adı” şeklinde yazılacaktır.
  • Word dosyasının içinde yazarın adı-soyadı, okulunun adı, yaşı, şiir / öykünün adı, yazarın e-posta adresi ve telefon numaraları bulunacaktır. İsteğe bağlı olarak özgeçmiş gönderilebilir.
  • Başvurular usayed.org sitesi üzerinden yapılacaktır.

Şiir ve Öykü Değerlendirme Kriterleri:
Değerlendirme Kurulu: USAYED – Uluslararası Şair Yazar Eğitim ve Danışmanlık Derneği ve PENCERE DERGİSİ tarafından belirlenen alanında uzman üyelerden oluşacaktır. Kurul, kendi üyeleri arasından birini başkan seçer ve değerlendirme esaslarına göre çalışmasını yürütür. Katılımcılar tarafından gönderilen şiir ve öyküler belirlenen esaslara göre kritik edilir ve dereceye giren eserler ile mansiyona hak kazanan eserler Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir. Değerlendirme aşağıda belirtilen ölçütlere gore yapılacaktır:

 1. Türkçeyi kullanma gücü (Anlatılmak isteneni, ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi)
 2. Özgünlük ve edebi nitelik
 3. Üslup (Etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun başlık koyabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma)
 4. Öykü metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği

Ödüller:

 1. Değerlendirme sonucunda ilk 3’e giren ve mansiyon ödülü alan ve yayınlanmaya hak kazanan şiir ve öyküler US Yayınları tarafından kitaplaştırılacaktır.
 2. Şiir ve öyküsü kitaplarda yayımlanmaya hak kazanan her bir yazara, basılacak kitaplardan 5’er adet kitap hediye edilecektir.

Diğer Hususlar:

 1. Şiir ve Öykü içeriklerinde kullanılacak olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımı ve telif hakları ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar yarışmacıya aittir.
 2. Yarışma ile ilgili değişiklik yapma veya sonlandırma hakkı, internet sitesinden önceden duyurulmak kaydıyla USAYED – Uluslararası Şair Yazar Eğitim ve Danışmanlık Derneği’ne aittir.
 3. Yarışma sonrası basılmaya değer görülen şiir ve öykülerin her türlü yayın hakkı US Yayınları’na aittir.
 4. Yarışmanın sonucu USAYED – Uluslararası Şair Yazar Eğitim ve Danışmanlık Derneği, Pencere Dergisi ve US Yayınları resmi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.
 5. Yarışmaya katılan şiir ve öyküler “Seçici Kurul” tarafından değerlendirilecektir.
 6. Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler; yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Yazım kuralları açısından Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
 8. Yarışmaya başvuran katılımcılar bu şartnamedeki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru Takvimi:
Başvuru Başlangıç Tarihi: 02 Ocak 2020 Son Başvuru Tarihi: 20 Haziran 2020 Kazanan Katılımcıların İlan Edilmesi: 20 Eylül 2020

Katılım Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası