HBVAKV Datça Şubesi Öykü Ve Şiir Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 2 Bin TL'dir

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta/Kargo/Elden

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!


PİRHA - Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi tarafından her yıl gerçekleştirilen Hızırşah etkinlikleri, bu yıl 17-18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, “Her iki alanda düzenlenecek yarışmaya katılacak eserlerin, geçmişten günümüze Anadolu’nun düşünce tarihinde engin hoşgörü kültürünün yaygınlaşması, evrensel ilke ve değerleriyle buluşmasına öncülük etmiş Hacı Bektaş Veli düşüncesi ve devrimci kişilik ve anlayışı dikkate alınmalıdır. Yarışmaya gönderilen eserler, Türkçenin yazın ve konuşma diline özen gösteren bir dil bilinciyle kaleme alınmış olmalıdır. Bununla birlikte, her iki yarışmada da, belli bir kalıp zorunluluğu yoktur” ifadelerine yer verildi.

Öykü ve Şiir Yarışması Şartları

 1. Ödüle aday olacak öykü ve şiirlerin, Hacı Bektaş Veli’nin tarihsel ve düşünsel kimliği ve kişiliğini, çevreden evrensele uzanana insancıl-hümanist düşünce ve görüşlerini göz önünde bulundurması zorunludur.
 2. Öykü ve şiirler dil, üslup, anlatım, içerik ve estetik yönden belli bir nitelikte yazılmış olmalıdır. Öykü ve şiirlerde zorunlu bir kalıp yoktur.
 3. Öykü ve şiirler, yerli ve yabancı öykü ve şiirlerle hiçbir benzerlik taşımamalıdır.
 4. Her iki alanda yarışmaya katılacaklar; öykü dalında BİR (1), şiir dalında İKİ (2) eserle yarışmaya katılabilecektir.
 5. Yarışmaya gönderilen öykü ve şiirler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 6. Yarışmaya gönderilen öykü ve şiirler, yarışmaya katıldıkları ve yarışma sonuçlanıncaya kadarki süreçte, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun, şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiği taktirde yarışma dışı bırakılır. Başka yarışmaya katılan hiçbir eser, ikinci kez bu yarışmaya katılamaz.
 7. Seçici Kurul ödüle değer eser bulamazsa, HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI DATÇA ŞUBESİ ödül vermeme hakkına sahiptir. Seçici Kurul uygun görürse, her iki alan için aynı ödül iki ayrı katılımcı arasında paylaştırılır.
 8. Yarışmaya katılan öykü ve şiir sahipleri, bu şartnamede ileri sürülen tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar. Ödüle, kişiler kendileri katılabildiği gibi, yayımlanmamış öykülerini sivil toplum kuruluşları, üçüncü kişiler, yayınevleri önceden yazar ve şairinin onayı alınmak koşuluyla, onlar adına önerebilirler.
 9. Ödüle katılacak kişiler, gönderdikleri dosyalarının üzerine öykü ya da şiir yarışmasına katıldıklarını belirten ŞİİR YARIŞMASI ya da ÖYKÜ YARIŞMASI notunu düşeceklerdir.
 10. Yarışmaya katılan çalışmalar açıklanmaz. Yalnızca ödüle değer görülen/görülenler açıklanır. Ancak katılımcıların şiir ve öykülerinden oluşan, karma bir kitabı, Bir (1) yıl içinde yayımlama hakkı ödül koyucunun tasarrufundadır. Bu durumda yarışmaya katılan eserler için herhangi bir telif hakkı ödenmez. Yarışmaya katılan eserler, ödül de alsa, HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI DATÇA ŞUBESİ bu eserleri herhangi bir telif ücreti ödemeden yayımlama hakkına sahiptir. Şair ve yazarların, istedikleri taktirde, Ödülün açıklandığı tarihten sonraki zamanda, kendilerine ait olan eseri/eserleri başka bir yerde yayımlama hakları vardır.
 11. Jüri üyeleri ve birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamazlar.
 12. Öykü ve şiirler, A4 kâğıdına, çift aralıkla yazılmış ve her eserden beşer nüsha olarak hazırlanıp gönderilecektir.
 13. Ödül kazanan öykü veya şiir, 1/7/2020 tarihinde açıklanacak, ödüller, daha sonra yapılacak açıklamayla, hangi tarihte ve nerede sahiplerine verileceği kamuoyuna yazılı olarak açıklanacaktır.

Seçici Kurul:
Şiir Dalında:

 • Aliekber Ataş
 • Aydın ŞİMŞEK
 • Dr. Ali Abbas Çınar
 • Mustafa Fırat
 • Tuğrul KESKİN

Öykü Dalında:

 • Hülya Soyşekerci
 • Berat Alanyalı
 • Emel Kayın
 • Özgür Mutlu
 • Aydın Şimşek Değerlendirme, Seçici Kurul’un belirleyeceği yer, tarih ve saatte yapılır.

Başvuru ve Eserlerin Teslimi
Öykü ve şiirler, yazar ve şairlerin kendileri ya da yakınları aracılığı, 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 17.00’a kadar; “HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI DATÇA ŞUBESİ CEMEVİ, Prof. Dr. Fehmi Yavuz caddesi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi Zemin Kat No: 6 Datça/MUĞLA” adresine, açık adres, telefon numaraları, kısa özgeçmişleriyle birlikte elden teslim edebilir ya da posta ve kargo ile gönderilir.
Gecikmelerden sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Yarışmaya katılan eserler (öykü ve şiirler) iade edilmez

Öykü ve Şiir Yarışması Ödülleri

Seçici Kurul, yapacağı değerlendirme sonucunda ödüle lâyık eser bulduğu taktirde, Kazanan öykü ve şiir sahiplerine, 1000 (BİN) TL ödül verilecektir. Bu ödül, öykü ve şiir dalındaki eserlerin sadece birincilerine verilir. İkinci veya üçüncü gelenlere herhangi bir para ödülü verilmez. Ayrıca, Jüri değerlendirme sonucunda “Başarı ya da Özendirme” ödülü de verebilir.
Ödül töreni, duyurulan tarihte HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI DATÇA ŞUBESİ CEMEVİ’nde düzenlenecektir.
İletişim telefonları: 0535 781 6180/0554 282 28 61


Benzer İçerikler: