hayvanat bahçesi macerası

Çocuk ve Gençlik Hikaye Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 3 Mayıs 2022

✍️ Yarışmanın konusu: Güzel ahlâklı, saygılı ve dürüst insan olmak

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir

🏢 Düzenleyen: Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği

Yarışma başvurusu bitti!

Çocuk ve Gençlik Hikaye Yarışması

Çocuk ve Gençlik Hikaye Yarışması

Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği Çocuk ve Gençlik Hikaye Yarışması düzenliyor.

 • 1.Kategori: İlköğretim / Çocuk (9-13 Yaş)
 • 2.Kategori: Ortaöğrenim / Genç (14- 18 Yaş)
 • Yarışmaya katılmak üzere gönderilen metin, hikâye türüne uygun olarak yazılmalıdır. Hikâye, Türkçe dilinde yazılmalıdır. Hikâye, “iyilik, yardımlaşma ve sevgi” temalarında yazılmalıdır. Yarışmacılar birden fazla hikâye ile yarışmaya katılabilir. Ancak, birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış hikâyeler yarışmaya kabul edilmez.
 • Adaylar hikayelerini Word dosyası olarak abad.org.tr/yunus adresi üzerinden göndererek yarışmaya katılım sağlayacaktır. Hikâye metni, Word belgesi formatında, A4, Times New Roman 12 yazı karakteri ile yazılmış, her kenardan 2 cm kenar boşluğuyla satır aralığı 1,5 olacak şekilde ve Çocuk (9-13 yaş) kategorisinde en fazla 6 sayfa, Genç (14-18 yaş) kategorisinde ise en fazla 9 sayfa olmalıdır.
 • Yarışmaya katılan hikâyelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, hikâyenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül ve unvan geri alınır. Bu durumda yarışmacı, kendisine ödül olarak verileni, Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği’nin (ABAD) ilk talebinden itibaren 10 gün içinde iade edecektir.
 • Yarışmaya gönderilen hikâyelerin özgün olmayan metin, içerik, tasarım, görüntü vb. içermesinden veya başka yerlerden kopyalanması (özgün eser olmaması), alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Bu sebeplerle Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği’nin (ABAD) herhangi bir zarara uğraması durumunda, ilgili yarışmacı Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği’nin (ABAD) tüm zararını karşılayacaktır.
 • Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği (ABAD), ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan hikâyeleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen hikâyelerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamındaki telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen ABAD’a geçmiş olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla ABAD, yarışmaya katılan hikâyeler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan hikâyelerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak ABAD’a ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.
 • Yarışma sonuçlar açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde itiraz edildiği takdir de seçici kurul tarafından tekrar gözden geçirilecektir.
 • Bu yarışmamızın giderleri 9.337.-TL kadar’dır. Derneğimizin öz kaynakları tarafından karşılanacaktır.
 • Derneğimiz, yarışmaya katılan her bir çocuğumuz ve gencimiz için fidan dikecektir.
 • Yarışmaya son başvuru tarihi 3 Mayıs 2022, saat:18.00’dır. Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.
 • Ödüle aday hikâyelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, Türkçenin doğru kullanımı, yazınsal duyarlık ve edebî değer aranacaktır.
 • Seçici kurul tarafından her bir kategori için seçilecek olan 10 adet hikâyeye ödül verilecek, her katılımcı Katılım Belgesi alacak ve seçilen hikâyeler kitap haline getirilerek derneğimizin bir yayını olarak basılacaktır. Değerlendirme sonucunda yarışmada dereceye giren hikâyeler bir araya getirilip ABAD tarafından kitap olarak yayımlanacaktır. Yarışmacılar bu hususu da yarışmaya katılmakla peşinen ve gayr-i kabil-i rücu kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışmaya göndermiş olduğum ‘eserin’ bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, eserimin Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneğine (ABAD) her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanabileceğini, eserimden doğan telif haklarını sınırsız ve süresiz olarak ABAD’a geçtiğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğime dair muvafakat vermiş olduğumu peşinen taahhüt ederim.
 • Seçilen hikâye yazarlarından, (her kategoride 10 adet hikâye yazarına) basılacak olan kitaptan 2 adet hediye edilecektir.
 • Ödül olarak;
  • İlköğretim / Çocuk (9-14 Yaş) Kategorisinde seçilen hikâye yazarlarından
   • Birinciye: Tablet + Hediye Paketi (“Her Genç Bir Yunus” ve ‘Yunus’un Denizinde’ kitapları, Mustafa Tatcı; Tükenmez Kalem ve Anaktarlık)
   • İkinciye: Tablet + Kitap (“Her Genç Bir Yunus” Kitabı Mustafa Tatcı)
   • Üçüncüye: Tablet
   • Mansiyon: 750.-TL
  • Ortaöğretim / Genç (14-18 Yaş) Kategorisinde seçilen hikâye yazarlarından,
   • Birinciye: Tablet + Hediye Paketi (“Her Genç Bir Yunus” ve ‘Yunus’un Denizinde’ kitapları, Mustafa Tatcı; Tükenmez Kalem ve Anahtarlık)
   • İkinciye: Tablet + Kitap (“Her Genç Bir Yunus” Kitabı Mustafa Tatcı)
   • Üçüncüye: Tablet
   • Mansiyon: 750.-TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası