hayvanat bahçesi macerası

Denizli Yunus Emre Şiir Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 26 Kasım 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Denizli il sınırları içinde ikamet eden kişiler katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Denizli Yunus Emre Şiir Yarışması

Denizli Yunus Emre Şiir Yarışması

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Denizli Yunus Emre Şiir Yarışmasını duyurdu.

 1. Şiirde, yasalarda suç olarak tanımlanan eylemlere yöneltecek ifade ve içerikler ile dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırımcılık içeren ifade veya yargılara yer verilmeyecektir.
 2. Denizli il sınırları içinde ikamet eden kişiler Yunus Emre Şiir Yarışması‘na katılabilirler. Yarışmacı, standart başvuru dilekçesinde bunu beyan ve taahhüt eder.
 3. Yarışmacı, yarışmaya sadece bir şiir ile katılabilir. Başvuru süresi içinde isterse yarışmaya katılacak şiirini değiştirebilir.
 4. Şiirler, bilgisayarda yazılmış ve A4 standart kağıda basılmış olarak sunulacaktır. Şiir metninin başında şiirin adı ve şiirin sonunda şairin adı, soyadı ve ıslak imzası yer alacaktır. Yazı tipi, normal bir okurun okuyabileceği karakter olmalıdır. (Tercihen Times New Roman 12 punto olması önerilir)
 5. Şair, yarışmaya katıldığı şiirini, kendi sesi ile okuyup video kaydını alarak dijital platformda (CD, bellek veya WhatsApp vb) Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecektir.
 6. Yarışmaya katılacak şiir, daha önce matbu olarak; kitap, dergi ve gazete gibi yayın araçlarıyla yayımlanmamış olacaktır. İnternet ortamında elektronik olarak yayımlanmış şiirler yarışmaya katılabilir. Yarışmacı, standart başvuru dilekçesinde bunu beyan ve taahhüt eder.
 7. Yarışmacı, yarışma sonucunda şiirini istediği gibi kullanmakta serbesttir. Ancak yarışmacı, yarışmaya katıldığı şiirin Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce veya işbirliği yapacağı diğer kurumlarca yapılacak her türlü görsel, işitsel ve yazılı yayınlarda yer almasında sakınca bulunmadığını, bu nedenle telif hakları kapsamında herhangi bir ücret talep etmeyeceğini standart başvuru dilekçesi ile beyan ve taahhüt eder.

Denizli Yunus Emre Şiir Yarışması Ödülleri

 • Yarışma Birincisine: 1 adet Cumhuriyet Altını
 • Yarışma İkincisine: 1 adet Yarım Altın
 • Yarışma Üçüncüsüne: 1 adet Çeyrek Altın
 • Mansiyon: Pamukkale ve Hierapolis Örenyeri Gezi Konsepti (3 adet mansiyon ödülü verilir)

Başvuru Şekli:
Standart Başvuru Dilekçesi: Yarışmacılar yarışmaya, standart başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunarak katılabilirler. Standart başvuru dilekçesi ekinde, A4 kağıda basılmış şiir metni ve video kaydını alarak dijital platformda (CD, bellek veya WhatsApp vb) Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecektir.
Başvuru Yeri: Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’dür.
Adres:15 Mayıs Mahallesi 554/1 Sokak No:5 Pamukkale/DENİZLİ
Telefon: 0258 264 39 71

Başvuru Dilekçesi


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası