hayvanat bahçesi macerası

Hacı Bektaş Veli Kısa Öykü ve Şiir Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 26 Haziran 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 4 Bin 500 TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Anadolu Aydınlanmasında Kadıncık Ananın Önderliği

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta/Kargo

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya herkes katılabilir.

Yarışma başvurusu bitti!

Hacı Bektaş Veli Kısa Öykü ve Şiir Yarışması

16-18 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenecek Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Kısa Öykü yarışması ve Şiir yarışması tertiplenmiştir.

Kısa Öykü ve Şiir Yarışması Şartları

Şiir Yarışması Şartları

 • Yarışma 2 ayrı dalda katılabilirsiniz: Hece Vezni ve Serbest Vezin
 • Yarışmaya katılan şiirlerin hiçbiri yayınlanmamış olması ve bir yarışmaya katılmamış olması gerekir
 • Yarışmalara en çok üç şiir ile katılına bilir. (ayrı, ayrı), Her şiir iki nüsha olacaktır.
 • Yarışmacılar şiirlerinde açık isim ve mahlaslarını kullanmayıp rumuz kullanacaklardır
 • Yarışmacılar şiirlerini daktilo, bilgisayar veya okunaklı olarak el yazısı ile yazabilirler.
 • Şiirler ayrıca Cd ile gönderilecektir.
 • Yarışmaya hangi dalda katıldıklarını şiir zarfını üzerine yazılacak.

Şiir Yarışması Teslim Şekli

Yarışmacılar ad, soyadı, mahlası, özgeçmişi ve tebligat için açık adresi ve telefonu yazarak bir zarfa koyup zarfı kapatacaklar ve üzerine ’’Rumuzu, şiirin adını yazacaklar, üzerine yine sadece ‘’Rumuz’’ yazılı ikinci bir zarfa şiirini koyarak kapatacaklar. Her iki zarfı üçüncü bir zarfın içine koyarak 26 Haziran 2020 tarihine kadar Hacıbektaş Belediyesi’ne teslim edecekler. Şiirlerini posta yolu ile gönderecek yarışmacıların bu tarihi dikkate alarak birkaç gün önceden göndermeleri önerilir.

Şiir Yarışması Değerlendirme

Madde 3’e göre teslim edilmiş şiir zarfları ile rumuz zarfları ayrılarak şiir zarfları 03 Temmuz 2020 tarihine kadar Jüri Üyelerine bir tutanakla teslim edilecektir. Jüri değerlendirmesini yaparak şiirlerle rumuzları yazılı tutanağı 04 Ağustos 2020 tarihine kadar Hacıbektaş Belediyesine teslim edeceklerdir. Yarışmanın sonucu www.hacibektas.bel.tr internet adresinden duyurulacaktır. Hacı Bektaş Veli Anma Kurulu kendisinde bulunan rumuz zarflarını açarak dereceye girenlere ödüllerin verilmesi konusunda tebligatta bulunacaktır.

Şiir Yarışması Ödüller

 • 1.ye 1.000 - ₺
 • 2.ye 750 - ₺
 • 3.ye 500 - ₺

Kısa Öykü Yarışması Şartnamesi

 • Yarışmaya katılacak öykülerin yayınlanmamış ve daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olması
 • Öykülerin ‘’kısa öykü’’ kapsamında olması
 • Öykülerin daktilo veya bilgisayarla yazılmış olması gerekmektedir
 • Her yarışmacı ancak bir öykü ile katılabilir
 • Yarışmacılar öykülerinde açık isimlerini değil rumuz kullanacaklardır
 • Her öykü dört nüsha olarak düzenlenecektir
 • Öyküler Ayrıca Cd de gönderilecektir.

Kısa Öykü Yarışması Teslim Şekli

Yarışmacılar ad, soyadı, özgeçmişi ve tebligat için açık adresi ve telefonu yazarak bir zarfa koyup zarfı kapatacaklar ve üzerine rumuzunu ve öykünün adını yazacaklar, üzerine yine sadece ‘’Rumuzu’’ yazılı ikinci bir zarfa öyküyü koyarak kapatacaklar. Her iki zarfı üçüncü bir zarfın içine koyarak 26 Haziran 2020 tarihine kadar Hacıbektaş Belediyesine teslim edeceklerdir. Posta yolu ile gönderecek yarışmacıların bu tarihi dikkate alarak birkaç gün önceden göndermeleri önerilir.

Kısa Öykü Yarışması Değerlendirme

Madde 3’te belirtilen usule göre teslim edilmiş öykü zarfları ile rumuz zarflarıayrılarak öykü zarfları 03 Temmuz 2020 tarihine kadar seçici kurul üyelerine ayrı ayrı teslim edilecektir. Seçici kurul üyesi kendisine gönderilen öyküleri değerlendirerek sonuç raporunu en geç 04 Ağustos 2020 tarihine kadar Hacıbektaş Belediye Başkanlığı’na göndereceklerdir. Gelen bu değerlendirmeleri Hacı Bektaş Veli Anma Kurulu açarak dereceye girenleri belirleyecek, www.hacibektas.bel.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Kısa Öykü Yarışması Ödüller

 • 1.ye 1.000 - ₺
 • 2.ye 750 - ₺
 • 3.ye 500 - ₺ olarak tespit edilmiştir.

Kısa Öykü ve Şiir Yarışması Başvuru Adresi

Hacıbektaş Belediye Başkanlığı (Şiir-Öykü Yarışması)
Cemalettin Çelebi Cad. No:1
50800 Hacıbektaş/NEVŞEHİR


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası