hayvanat bahçesi macerası

Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Şubat 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 65 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Adalet

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya herkes başvurabilir.

Yarışma başvurusu bitti!

Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması

Şehit Savcımız unutulmasın, yeni kuşaklar kendisini tanısın, genç meslektaşları onun aydınlık yolundan yürüsün isteyen Bakanlığımız, Mehmet Selim Kiraz adıyla bir öykü ve deneme yarışması düzenliyor.

Adalet Bakanlığı Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması Kuralları

 • Yarışmaya herkes başvurabilir.
 • Eserlerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Eserlerin her türlü hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. Eserlerde gerçek ve tüzel kişilerin hakları korunmalıdır Diğer yandan eserlerde ele alınan konuların hukuka aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir.
 • Eserler Türkçe yazılmalı, eserlerde Türkçe dil bilgisi kurallarına uyulmalıdır.
 • Gönderilen eserler hiç bir surette iade edilmeyecektir.
 • Yapılan çalışmalarda sayfa sınırlaması bulunmamaktadır. Metinler word belgesi halinde 12 punto, 1.15 aralık, Times New Roman karakterinde olmalıdır.
 • İki alanda yarışmaya başvuru yapılabilir, ancak bir alanda iki eser için başvuru yapılamaz. Başvuru yapılması durumunda eserlerden ilk önce gelen eser değerlendirmeye alınacaktır. Gönderilen eserin hangi alan için yarışmaya katıldığı Katılım Formu’nda belirtilmelidir.
 • Jüri üyeleri kendi eserleriyle yarışmaya katılamazlar. Birinci ve ikinci derece yakınları da yarışmaya katılamazlar. Başvuru halinde eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Eser sahibinin başvuru tarihinin ardından vefatı durumunda, eğer eser dereceye girerse yasal mirasçıları ödülü alırlar. İlanda belirtilen başvuru şartlarından birisinin eksik olması durumunda başvuru kabul edilmeyecektir. Adalet Bakanlığı dereceye giren eserleri uygun göreceği şekilde yayımlayabilir. Diğer eserlerle ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre telif ücretleri hesaplanıp ödenir ve yine Bakanlığın uygun göreceği şekilde yayımlanabilir.
 • Yarışmanın koordinasyon görevini Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı yürütecektir.
 • Katılmak için: yarismaodul@adalet.gov.tr

Öykü ve Deneme Yarışması Ödülleri

 • 1.lik Ödülü : 30 Bin TL
 • 2.lik Ödülü : 20 Bin TL
 • 3.lük Ödülü : 15 Bin TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası