Nallıhan Kısa Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 7 Şubat 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Tapduk’un Tapusunda, Yunus’un Kapusunda, Sevgi Durağı Nallıhan

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye genelinde özel ve resmi ortaokulların 5, 6, 7 ve 8.sınıf öğrencileri

Yarışma başvurusu bitti!

Nallıhan Kısa Öykü Yarışması

Sevgi Durağı Nallıhan Kısa Öykü Yarışması

Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tapduk’un Tapusunda, Yunus’un Kapusunda Kısa Öykü Yarışması düzenliyor.

 1. Yarışmaya resmi ve özel okullarda öğrenim gören 5,6,7 ve 8.sınıf öğrencileri katılabilir. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre yapılacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
 2. Katılımcıların “Veli İzin Belgesi” (EK-1) göndermesi zorunludur.
 3. Katılımcıların “Açık Rıza Onay Belgesi”(EK-2)ni eser ile birlikte imzalı tebliğ etmesi zorunludur.
 4. Engelli bireylerin etkinliğe katılımıyla ilgili gerekli tedbirler müdürlüğümüz tarafından alınacaktır.
 5. Aynı okul ya da kurumdan en fazla 3 eser kabul edilecektir. Belirtilenden fazla eser çıktığında okulların eserleri göndermeden önce, kendi içerisinde, değerlendirme yapması beklenmektedir.
 6. Gönderilen eserler Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları da sağ, sol ve sayfa altında 2,5 cm sayfa üstünde de 3 cm boşluk bırakılmalıdır.
 7. Gönderilecek eserler 5 sayfa uzunluğu geçmemelidir.
 8. Eseri yazan kişinin bilgileri sol alt köşede yer almalıdır.
 9. Öğrencinin adı-soyadı:
  Sınıfı:
  Okulu:
  Okul adresi:
  E-mail: şeklinde bilgiler alt alta yazılmalıdır.
 10. Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce herhangi bir yerde ödül almamış ve yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 11. Eserler “nallihanyarisma@gmail.com” adresine gönderilecektir. Gönderilen eserler için “Alındı.” bildirimi gönderilecek, son başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 12. Yarışmada ilk yüz eser, bir e-kitapta toplanacaktır. Yarışmaya eser gönderen katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Eser ile birlikte şartnamede yer alan EK3’de yer alan muvafakatname doldurularak müdürlüğümüze gönderilecektir. Yarışmaya katılanlar, katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için, ticari amaç güdülmemek kaydı ile yayımından telif ücreti almayacağını taahhüt eder.
 13. Başvuru yapılan eserlerin Türkiye Cumhuriyeti anayasası, Türk Milli eğitimin genel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemeler belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 14. Yarışmaya Seçici Kurul üyelerinin birinci derece yakınları katılamazlar.

Sevgi Durağı Nallıhan Kısa Öykü Yarışması Ödülleri

 • 1.Birincilik: Öğrenciye 3000 TL,
 • 2.İkincilik : Öğrenciye 2000 TL,
 • 3.Üçüncülük: Öğrenciye 1000 TL,
 • 4.Sergilenmeye Değer Eserler – ilk 100 eser
 • Öğrencilerin eserleri kitapçık haline getirilerek e-kitap şeklinde sunulacaktır. Eser kontenjanının %10’u engelli öğrencilerin eserlerine ayrılmıştır

Benzer İçerikler: