hayvanat bahçesi macerası

Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 17 Nisan 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul müdürlüklerine teslim

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî kurumlarda, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticiler katılabileceklerdir

Yarışma başvurusu bitti!


Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması

İstanbul’u Okuyorum Projesi kapsamında Ömer Seyfettin’in vefatının 100. yılı münasebetiyle Ömer Seyfettin anısına Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenlenecektir.

 • Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî kurumlarda, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticiler katılabileceklerdir.
 • Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.
 • Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 10 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlayıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserde yazarın kişisel bilgileri öykünün ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.

Hikaye Yarışması Takvimi

 • Başvuru sahiplerinin eserlerini okul/kurum müdürlüklerine teslim etmesi. (15 -17 Nisan 2020)
 • Okul müdürlüklerinin başvuru yapılan eserleri İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine göndermesi. (24 Nisan 2020)
 • İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri İlçe Yarışma Komisyonları tarafından birinci olan eseri belirlenmesi ve belirlenen eserin İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. (27-28 Nisan 2020) (İlçe birincisi olan eserlerin kurye aracılığıyla elden İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Kültür Şubesine teslim edilmesi gerekmektedir.)
 • İl Millî Eğitim Müdürlüğünün il genelinde birinci olan eseri belirlemesi. (29 - 30 Nisan 2020)

Hikaye Yarışması Ödülleri

 • Dereceye giren eserler kitap seti ve plaket ile ödüllendirilecektir.
 • Dereceye girenlere, ödül töreninin tarihi ve yeri Müdürlüğümüz tarafından bildirilecektir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası