hayvanat bahçesi macerası

Yunus Emre’nin Şiirine Nazire Şiir Yazma Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 24 Eylül 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 10 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Yunus Emre

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Ülke genelindeki ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri (resmî ve özel) katılabilecektir.

Yarışma başvurusu bitti!

Yunus Emre’nin Şiirine Nazire Şiir Yazma Yarışması

Yunus Emre’nin Şiirine Nazire Şiir Yazma Yarışması

 • Öğrenciler, aşağıda verilen dörtlükteki temayı ve düşünceyi iyice kavradıktan sonra dörtlüğün şekil özelliklerini ve tema’sını devam ettirecek şekilde dört tane dörtlük daha yazacaklardır.
  “Yol oldur ki doğru vara
  Göz oldur ki Hakk’ı göre
  Er oldur alçakta dura
  Yüceden bakan göz değil”
 • Yarışmaya her öğrenci kendisinin yazmış olduğu şiirle katılacak olup yarışmaya katılan şiirin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen şiirler incelemeye alınmayacaktır.
 • Her yarışmacı, yarışmaya ancak bir (1) şiirle katılabilir.
 • Şiirler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı olacak ve 100 kelimeyi geçmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan şiirin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Başvuru Formu”na da yazılacaktır.
 • Yarışmada dereceye giren eserlerin sahibinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin öğrenimine devam ettiği okuluna da plaket verilecektir.
 • Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte (Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır. Pandemi nedeniyle veya herhangi bir nedenle gelemeyenlerin ödülleri yarışmacının bildireceği banka hesabına gönderilecektir.
 • Şiirler, (www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu” doldurularak 24 Eylül 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar, word belgesi olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır.
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır.
 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışmaya katılan eserler, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşturulacak seçici kurul marifetiyle şartname dikkate alınarak değerlendirilecektir. Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas olup eserler, seçici kurul tarafından belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir. Jürinin verdiği puanlara www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr üzerinden sonuçların ilanından sonra 2 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz edilen hususlar jüri tarafından 2 gün içerisinde yeniden değerlendirilecek, son değerlendirme sonuçları www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinde yeniden duyurulacaktır.
 • Yarışma sonuçları www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden duyurulacaktır.
 • Ödül töreninin yeri ve saati katılımcının verdiği iletişim adresine bildirilecektir.
 • Yarışmacılardan istenen belgeler: Yarışmacı ve velisi tarafından www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerindeki “Başvuru Formunun, Açık Rıza Onayının, Veli İzin Belgesinin” doldurulması ve yarışma metninin eklenmesi.

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası