hayvanat bahçesi macerası

Geleneksel Öykü, Deneme ve Kısa Film Senaryo Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Şubat 2019

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 9 Bin 750 TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Erzurum'da Yaşamak

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 2019-2020 Eğitim öğretim yılında Atatürk Üniversitesinde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmekte olan her öğrenci (örgün, uzaktan ve açık öğretim) katılabilir.

Yarışma başvurusu bitti!

Geleneksel Öykü, Deneme ve Kısa Film Senaryo Yarışması

Geleneksel Öykü, Deneme ve Kısa Film Senaryo Yarışması
📃Konu: “Erzurum’da Yaşamak”
🛄Son Teslim: 30 Aralık 2019
🎉Sonuçların Açıklanması: 30 Ocak 2020
Yarışmaya sen de katıl: yarisma@atauni.edu.tr

Katılım Koşulları
Öykü/deneme ve senaryo daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Öykü/deneme ve senaryo yarışmaya gönderilmeden önce basılı ya da dijital ortamda yayınlanmamış olmalıdır. Yarışmaya katılan eserler, eser sahipleri tarafından hiçbir hak iddia edilmeksizin Atatürk Üniversitesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesine ait olacaktır. Yarışmaya katılan eserler, yarışmayı düzenleyen kurumlar tarafından eser sahiplerine iade edilmeyecektir. Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi yarışma yolu ile elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır. Her yazar yalnızca bir öykü/deneme veya senaryo ile yarışmaya katılabilir. Dereceye giren öykü ve denemeler sesli kitap olarak yayınlanacaktır. Öykü/deneme ve senaryoların Atatürk Üniversitesi’nin uygun gördüğü her türlü yazılı ve dijital platformlarda yayınlanması için, http://yarisma.atauni.edu.tr adresinde bulunan “Onaylıyorum” ifadesi seçilerek yazar tarafından doldurulması ve bu belgenin taranarak e-posta yoluyla hikayemvar@atauni.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar katılım formunu dolduracaklardır. Katılım formu bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır Yarışmaya katılmak için her hangi bir (yaş/meslek vb. gibi) sınırlama bulunmamaktadır Yarışmaya Seçici Kurul ve Düzenleme Kurulu üyeleri katılamaz. Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

Biçim Kuralları
Öykü/deneme ve senaryo dili Türkçe olmalıdır. En fazla 5000 kelime veya 7 sayfadan oluşmalıdır. Eserler, A4 kâğıdının ön yüzüne, Times New Roman yazım karakteri ve 12 punto 1,15 satır aralığında yazılacak, başvuru elektronik ortamda yapılacak. E-postaya ekli bir pdf dosyası olarak hikayemvar@atauni.edu.tr adresine gönderilmelidir. Öykü/deneme ve senaryoda dil bilgisi kurallarına uyulmalıdır. Öykü/deneme ve senaryonun yer aldığı dosyaya öykü/deneme ve senaryonun adı verilmelidir. Öykü/deneme ve senaryo dosyası içinde yazarın kimliğine ilişkin hiçbir bilgi olmamalı, elektronik postaya ekli diğer bir dosyanın içinde yazarın adı ve soyadı, kısa özgeçmişi, açık adresi ve telefon numarası, varsa kişisel web sitesi/blog adresi bulunmalıdır. Yazarların yarışmaya gerçek ad ve soyadlarıyla katılmaları gerekmektedir. Yazarlar yarışmada rumuz kullanmamalıdır. Yazarın kimlik bilgilerinin bulunduğu dosyanın adına yazarın adı verilmelidir. Yukarıda belirtilen özellikleri taşımayan öykü/deneme ve senaryolar yarışma dışı bırakılacaktır. Öykü/deneme ve senaryolar 30/12/2019 tarihine kadar hikayemvar@atauni.edu.tr adresine diğer belgelerle beraber gönderilmelidir. Kurumların Yükümlülükleri Atatürk Üniversitesi’nin Yükümlükleri:
Yarışmanın duyurularını yapmak, afiş davetiye basımı yapmak, ödül töreninin yapılacağı salonu tahsis etmek, değerlendirme komisyonuna üç üye vermek.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi’nin Yükümlülükleri:
Eserleri değerlendirecek değerlendirme kurulunu teşekkül ettirmek, bu kurula derneği temsilen üç üye ve bir öğretmen vermek, komisyonun çalışma ortamını sağlamak, verilecek ödülleri temin etmek.

Değerlendirme
Değerlendirme komisyonu; Atatürk Üniversitesi temsilcileri, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi temsilcileri ve Erzurum Milli Eğitiminde görevli bir öğretmenden oluşur. Eserler değerlendirme komisyonu tarafından ön seçime tabi tutulacaktır. Komisyon ön seçimden geçen eserler arasından üç adet başarı ödülü ve bir adet mansiyon ödülü almaya hak kazanan eserleri belirleyecektir. Komisyonun kararı kesindir. İtiraz edilemez. Komisyonun Değerlendirme Kriterleri Özgünlük Amaca uygunluk Temayı yansıtma Türkçeyi etkin kullanma Duyguyu ve ruhu yansıtma Hikâyede bütünlük Olay Örgüsü Üslup Genel Değerlendirme Her kategori 100 puan üzerinden değerlendirilip alınan puanların toplamı kazanan eserleri belirleyecektir. En çok puanı alan eserlere göre sıralama yapılacaktır.


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası