hayvanat bahçesi macerası

Ekim 2019 Edebiyat Yarışmaları


Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 21 Ekim 2019

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 7 Bin 500 TL'dir

Yarışma başvurusu bitti!

1927 Mimarlar Derneği tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması, “Yeni Üzerine Spekülasyonlar” üst başlığıyla, mimar, mimarlık ve kentin yakın gelecekteki halleri üzerine kafa yoran, yeni olanı tartışmaya açan metinler elde etmeyi hedeflemektedir. Açık şehir ve müşterek mekân; iklim krizi, enerji verimliliği ve kentli yaşam pratikleri; göç hareketleri ve barınma krizi; alternatif yaşam biçimleri ve birliktelik; sayısal gerçeklik, büyük-veri (big data) ve insan-sonrası (post-human); gelişen teknolojiler ve üretim biçimleri; yapılı çevrenin tahribatı ve koruma; hakikat-sonrası (post-truth) ve bilgi çağı gibi konular üzerine tartışmalar mimarlığı da şekillendirmekte ve dönüştürmektedir. Yarışma, bu tartışma başlıklarını kapsayan ama bunlarla sınırlı olmayan gündem, söylem ve bağlamlar çerçevesinde mimarın rolü, mimarlık disiplininin ve kentin dönüşümü üzerine alternatif yeni yaklaşımlar ortaya koyan spekülatif metinler üretmeye çağırıyor.


Sigaranın Zararları Senaryo Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Ekim 2019

Yarışma başvurusu bitti!

Yarışmanın Amacı: Sigaranın Zararlarını Yazılı Olarak Nitelendirmek, Sigarasız Yaşamı Desteklemek. Katılım Koşulları: Herhangi Bir Üniversitede Öğrenim Görüyor Olmak Başvurunun Yapılacağı Yer: Türkiye Sigarayla Savaş Derneği İletişim Koordinatörlüğü Türkiye Sigarayla Savaş Derneği İletişim Koordinatörü: İrem ARMAN


Seyhan Livaneli Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Ekim 2019

Yarışma başvurusu bitti!

Yarışma Sonuçları 15 Ocak 2020 Tarihinde Açıklanacak. Yarışmaya Her Katılımcı En Fazla 3 Öyküden Oluşan Bir Dosya İle Katılabilir. Gönderilen Yapıtlar İade Edilmez.


Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 18 Ekim 2019

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin TL'dir

Yarışma başvurusu bitti!

AMAÇ TMMOB Başkanı olan Mimar Teoman Öztürk’ün TMMOB’a ve topluma getirdiği birikimin, bugünün kentsel ve mekansal mücadelesinin içerisinde yeni bir bakış ve yorum ile yazmaya yönelenlerin potansiyellerini açığa çıkartarak sanat yoluyla yeni bir mücadele farkındalığı yaratmak


Baklalı Köyü Şiir ve Türkü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 20 Ekim 2019

Yarışma başvurusu bitti!

Bayram Hoca; farkındalık yaratmaya devam ediyor


Benim Ülkem Türkiye Kısa Film, Hikaye, Şiir Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 20 Ekim 2019

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 45 Bin TL'dir

Yarışma başvurusu bitti!

Türkiye’de hali hazırda eğitim gören uluslararası öğrenci sayısı resmi rakamlarla 150.000 kişidir. Ülkemizin 2023 hedefi ve misyonu doğrultusunda uluslararası öğrenci sayısının 350.000 olması beklenmekte ve bu ciddi artışla birlikte uluslararası öğrencilerin ihtiyaçları da artmaktadır. Eğitim, kültür, sağlık, spor, sosyal yaşam vb birçok alanda ihtiyaçları bulunan uluslararası öğrenciler kültürel ve sosyal çevreye adaptasyonda da zaman zaman problem yaşamaktadırlar. Bu bağlamda UDEF Olarak 3 kategoride başvuru aldığımız “Benim Ülkem Türkiye” yarışmamız ile öğrencilerimizin fikirlerini sanatları ile buluşturarak kendilerini ifade etmelerine vesile olduk. Başarılı geçen organizasyonlarımız, kamuoyu ve uluslararası öğrencilerimizin talepleri neticesinde bu organizasyonu gelenekselleştirerek sürekli hale getirdik. Her yıl farklı bir tema ışığında fikirlerini sanatları ile birleştiren Türkiye’nin misafiri binlerce uluslararası öğrencinin fikir dünyasına bu yıl “Barış” temasını sunuyoruz. Bunun yanında 12.Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinlikleri kapsamında dile getirdiğimiz “Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya” sloganının Kısa Film, Şiir ve Hikâye kategorilerinde “Barış” temalı eserlerle taçlandırılmasını temenni ediyoruz.


2019 GO Tiyatro Oyun Yazma Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 11 Ekim 2019

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 3000 TL'dir

Yarışma başvurusu bitti!

Amaç Geleneksel Anadolu Tiyatrosu’nu günümüze uygun olarak yaşatmak ve sürdürmek, Batı Tiyatrosu’nun çoğu zaman Doğu ve Anadolu Tiyatrosu’nun kalıplarını, dramatikolanaklarını, biçem özelliklerini kullandığını kamuoyuna anlatmak ve göstermek, tiyatro yazarlarını bu konuda teşvik etmek, “Ulusal olmadan evrensel olunamayacağı” gerçeğinden hareketle Anadolu’nunTiyatrosu’nu yaşatmak ve tanıtmak, gelecek kuşaklara doğru bir tiyatro mirası bırakmak amacıyla, yeni oyunlar yazılmasını sağlamaktır.


2019 GO Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 11 Ekim 2019

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 2600 TL'dir

Yarışma başvurusu bitti!

Amaç Toplumda kadın hakları konusunda farkındalık düzeyini yükseltmek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek, konuyla ilgili yaklaşımları öykü aracılığıyla anlatmak. Yazmayı kendine uğraş edinenlerin ‘Kadın’ a bakışı yansıtan hikayelerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak, genç ve yetişkinlerin çalışmalarını desteklemek, geleceğin yazarları olacak yeteneklerin keşfedilmesini sağlamaktır.


hayvanat bahçesi macerası