hayvanat bahçesi macerası

2. Genç Kalemler Deneme, Hikaye, Şiir Yazma Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 31 Mart 2022

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya 15-25 yaş arası gençler katılabilecektir

🏢 Düzenleyen: Genç Gelecek, Sancaktepe Belediyesi

Yarışma başvurusu bitti!

2. Genç Kalemler Deneme, Hikaye, Şiir Yazma Yarışması

2. Genç Kalemler Deneme, Hikaye, Şiir Yazma Yarışması

Sancaktepe Belediyesi, Genç Gelecek 2. Genç Kalemler Deneme, Hikaye, Şiir Yazma Yarışması düzenliyor.

 • Yarışmaya 15-25 yaş arası gençler katılabilecektir. Yarışma deneme, hikâye ve şiir alanlarında yapılacak olup; katılımcı yarışmaya her kategoride birer eserle katılabilecektir.
 • Gönderilen eserlerin altına isim veya rumuz yazılmayacaktır.
 • Katılımcılar eserlerini ad-soyad / e-mail / doğum tarihi /okul / bölüm / sınıf / adres / cep telefonu/eser adı bilgileriyle birlikte sgencgelecek@gmail.com mail adresine gönderecektir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Sancaktepe Belediyesi tarafından oluşturulan kurulun kararları geçerlidir.
 • Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü yayın hakları Sancaktepe Belediye Başkanlığına aittir.
 • Yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.
 • Yarışmada 4 jüri yer alacaktır. Her bir jüri üyesi öğrenciyi 100 puan durumuna göre değerlendirecek, her jürinin puanı ayrı ayrı toplanarak ortak puan belirlenecektir.
 • Jürinin verdiği karar kesindir. İtirazlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Şartlar:
  • Deneme, hikâye ve şiirler; Word dosyasına 1,5 satır aralığı ve 12 puntoyla Times New Roman yazı karakteriyle yazılacaktır.
  • Deneme ve hikaye kategorilerinde metinler en çok iki bin kelime olacaktır.
  • Şiir kategorisinde eserler bin kelimeyi geçmeyecektir.
  • Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
  • Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, başka herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragât etmiş kabul edilecektir.
  • Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bilgi ve Başvuru İçin: Sancaktepe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Tel: 0 (216) 622 33 33 / 2217 – 2220
Web: www.gencgelecek.com
E-mail: sgencgelecek@gmail.com


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası