hayvanat bahçesi macerası

Kafka Kitap İlk Kitap Ödülü


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2024

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 16 yaş üzeri herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Kafka Kitap

Yarışma başvurusu bitti!

Kafka Kitap İlk Kitap Ödülü

Kafka Kitap İlk Kitap Ödülü

Kafka Kitap Kafka Kitap İlk Kitap Ödülü düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Kafka Kitap İlk Kitap Ödülü, her yıl bir esere verilir. Ödüle layık eserin bulunmadığı yıllarda ödül bir sonraki yıla ertelenir.
 • Kafka Kitap “İlk Kitap Ödülü” yarışmasına yalnızca bir eserle katılmak mümkündür. Başvuran herkes, yarışmaya katılan eserin tamamen ya da kısmen herhangi bir basılı, görsel, dijital ortamda yayınlanmamış olduğunu kabul eder. Ödüle layık görülen eserin daha önce yayınlandığı/yayımlandığı anlaşılırsa ödül, ikinci esere devredilir.
 • Kafka Kitap, “İlk Kitap Ödülü”nün temel amacı edebiyatımıza yeni eserler, yeni yazarlar kazandırmaktır. Bu nedenle yarışmaya katılan eser sahibi, daha önce edebiyatın herhangi bir dalında, (öykü, roman, gezi, anı, anlatı, biyografi, şiir vb.) basılı kitap formunda yayımlanmış bir eseri bulunmadığını taahhüt etmiş sayılır. Bu koşulu sağlayamadığı anlaşılan eser sahipleri yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazanması durumunda kazandığı ödül iptal edilir.
 • Kafka Kitap “İlk Kitap Ödülü” her yıl roman ya da öykü dalında verilir. Hangi dalda verileceği önceden kararlaştırılır ve yarışma ilanıyla birlikte duyurulur. İlk Kitap Ödülü’nün hangi dalda verileceği kararı seçici kurula (jüri) aittir.
 • Kafka Kitap İlk Kitap Ödülü’ne 16 yaşından büyük herkes başvurabilir. 18 yaşından küçük katılımcıların ailelerinden muvafakat alarak bunu ibraz etmeleri gerekir. Adayların ödül almaları durumunda ve 18 yaşını geçmemiş olmaları halinde ödül, kazanan adına ailesine ya da vasilik görevini resmen yürüten kişiye verilir.
 • Kafka Kitap “İlk Kitap Ödülü” yarışmasına katılan eser sahipleri, kaleme aldıkları metinlerde din, dil, ırk, cinsel kimlik ve yönelim ayrımı bulunmadığını, metinlerin herhangi bir şekilde nefret söylemi ya da iması içermediğini kabul etmiş sayılırlar. Bu koşulları sağlamayan eserler değerlendirmeye alınmazlar. Gönderilen metinlerin hukuki sorumlulukları metnin yazarına aittir.
 • Kafka Kitap “İlk Kitap Ödülü” yarışmasına katılan tüm eserler Kafka Kitap Yayınevi ve Epsilon Yayın Grubu’nun yayıncılık ilkelerini kabul etmiş sayılırlar.
 • Kafka Kitap “İlk Kitap Ödülü” yarışmasına gönderilen eserler dört kişilik bir Alt Kurul tarafından incelenir ve değerlendirme raporuyla birlikte beş kişiden oluşan Seçici Kurul’a iletilir. Bu kurulda Kafka Kitap Yayınevi ve/veya Epsilon Yayınevi’yle organik ilişkisi bulunan kimse yer almaz. Bu kişiler yayın grubu dışından seçilir.
 • Alt Kurul’un raporlayarak Seçici Kurul’a ilettiği eserler arasından o yılın birincisine karar verilir. Seçici Kurul’un kararı kesin ve nihaidir. Bu kurulda Kafka Kitap Yayınevi ve/veya Epsilon Yayınevi’yle organik ilişkisi bulunan kimse yer almaz. Bu kişiler yayın grubu dışından seçilir.
 • Kafka Kitap İlk Kitap Ödülü yarışmasına katılacak adayların e-posta eklerinde eser dosyalarıyla birlikte iletişim bilgilerini de iletmeleri gerekmektedir.
 • Kafka Kitap İlk Kitap Ödülü yarışmasına katılacak eserler, ilkkitap@kafkakitap.com e-posta adresine gönderilirler. Eser buradan Kafka Kitap İlk Kitap Ödülü, Ödül Sekreterliği tarafından Alt Kurul’a iletilir. Bu eserlerin yazar adları gizlenir, bunun yerine her esere bir aday numarası verilir. Alt Kurul ve Seçici Kurul üyeleri, yarışmaya katılan eser sahiplerinin adlarını hiçbir surette görmezler. Ancak birinci olan eserin açıklanması sonrasında Seçici Kurul, eser sahibinin gerçek adı hakkında bilgilendirilir. Yarışmaya kurul üyelerinin, Kafka Kitap ve/veya Epsilon Yayın Grubu mensuplarının kendilerinin ya da birinci dereceden yakınlarının katılması yasaktır.
 • Her yılın birincisi, bir sonraki yılın Seçici Kurul (Jüri) üyesi olarak görev alır. Temsilci Üye dışında Seçici Kurul’un diğer dört jüri üyesi her yıl değişir. Bu yılın (2024) Seçici Kurul üyeleri Latife Tekin, Ayfer Tunç, Deniz Yüce Başarır, Sema Kaygusuz ve Mahir Ünsal Eriş’tir.
 • Kafka Kitap Yayınevi, Kafka Kitap İlk Kitap Ödülü kazananın eserini altı ay içinde yayımlamayı taahhüt eder. Adaylar, yarışmaya katılarak ödülü kazanmaları durumunda eserlerinin haklarını beş yıl süreyle Kafka Kitap Yayınevi’ne devretmeyi kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya katılan adaylar birinci seçilen eserin editoryal bir sürecin sonucunda yayımlanacağını, bu süreçte yazar ve yayıncı arasında karşılıklı mutabakatın sağlanamaması durumunda yayıncının eseri yayımlamama hakkını da saklı tuttuğunu kabul ederler.
 • Ödülü kazanan eser 01 Eylül 2024 tarihinde belirlenir ve eser sahibine bildirilir. Aynı hafta içinde Kafka Kitap İlk Kitap Ödülü Seçici Kurul’u kazanan eseri ilan eder ve ödül töreni hakkında kamuoyunu bilgilendirir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası