hayvanat bahçesi macerası

1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Ekim 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 80 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Direnç

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri

Yetişkinler Arası Şiir Yarışması

 1. Yarışmaya ülke geneli 18 yaş üstü bütün şiir severler katılabilecektir.
 2. Şiirlerin konusu ve şekli serbesttir.
 3. Şiirde tür ve şekil sınırlaması yoktur.
 4. Her yarışmacı kendisinin yazmış olduğu bir şiirle yarışmaya katılacak olup, yarışmaya katılan şiirin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen şiirler iptal edilecektir.
 5. Şiirler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında olacak ve 500 kelimeyi geçmeyecektir.
 6. Yarışmaya katılan şiirin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Yarışmacı Bilgi Formu”na da yazılacaktır.
 7. Şiirlerin değerlendirilmesinde;
  Temanın işlenişi : 20 p
  Dil ve üslup : 20 p
  Şiirin etkileyiciliği : 20 p
  Şiirin Ahengi : 20 p
  İmgelerdeki özgünlük: 20 p gibi ölçütler göz önünde bulundurulacaktır.
 8. Jüri üyelerinin vermiş olduğu puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 9. Eserler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sayfasında (https://kahramanmaras.bel.tr/) oluşturulan dijital form doldurularak sisteme yüklenecektir.
 10. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
 11. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
 12. Başvurular, 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.
  ÖDÜL:
  Birincilik: 4.000 TL
  İkincilik: 3.000 TL
  Üçüncülük: 2.000 TL
  Mansiyon: 1.000 TL

Yetişkinler Arası Deneme Yarışması

 1. Yarışmaya ülke geneli 18 yaş üstü bütün edebiyat severler katılabilecektir.
 2. Denemenin konusu serbesttir.
 3. Yarışmaya katılacak olan kişi kendisinin yazmış olduğu bir deneme ile katılacak olup yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler iptal edilecektir.
 4. Denemeler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacak olup 1.500 kelimeyi geçmeyecektir.
 5. Yarışmaya katılan esrin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Yarışmacı Bilgi Formu”na da yazılacaktır.
 6. Denemelerin değerlendirilmesinde;
  Konuya uygun bir başlık bulabilme (10 p)
  Etkili bir başlangıç yapabilme (10 p)
  Ana düşünceyi destekleyecek örnekler, cümleler kullanabilme (10 p)
  Anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturabilme (10 p)
  Anlaşılır cümleler kurabilme (10 p)
  Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme (10 p)
  Paragraflar arası geçiş yapabilme (10p)
  Dil bilgisi kurallarını uygulama (10 p)
  Noktalama işaretlerini doğru kullanma (10 p)
  Etkili bir sonuç yazabilme (10 p) gibi kriterler göz önünde bulundurulacaktır.
 7. Jüri üyelerinin vermiş olduğu puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 8. Eserler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sayfasında (https://kahramanmaras.bel.tr/) oluşturulan dijital form doldurularak sisteme yüklenecektir.
 9. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
 10. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
 11. Başvurular, 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.
  ÖDÜL:
  Birincilik: 4.000 TL
  İkincilik: 3.000 TL
  Üçüncülük: 2.000 TL
  Mansiyon: 1.000 TL

Yetişkinler Arası Öykü Yarışması

 1. Yarışmaya ülke geneli 18 yaş üstü bütün öykü severler katılabilecektir.
 2. Öykülerin konusu serbesttir.
 3. Her yarışmacı, kendisinin yazmış olduğu bir öykü ile yarışmaya katılacak olup yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler iptal edilecektir.
 4. Öyküler bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacak olup 2.500 kelimeyi geçmeyecektir.
 5. Yarışmaya katılan eserin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Yarışmacı Bilgi Formu”na da yazılacaktır.
 6. Öykülerin değerlendirilmesinde;
  Kurgunun etkililiği ve özgünlüğü (10 p)
  Kurgu, karakter ve olayların uyumu (10 p)
  İşlenen konuların inandırıcılığı ve birbirleriyle insicamı (10 p)
  Akıcı bir dilin kullanılması (10 p)
  Öyküde geçen olayların okuyucunun gözünde canlandırabilme durumu (10 p)
  İçeriğin bir bütün olarak sunulabilmesi (10 p)
  Çevre ve karakter betimlemelerinin etkililiği (10 p)
  Türkçenin etkin kullanılabilmesi (10 p)
  Öykünün isminin öykünün içeriği ile uyumu (10 p)
  İmla ve noktalamanın doğru kullanımı (10p) gibi ölçütler dikkate alınacaktır.
 7. Jüri üyelerinin vermiş olduğu puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 8. Eserler, Büyükşehir Belediyesi web sayfasında (https://kahramanmaras.bel.tr/) oluşturulan dijital form yazılarak sisteme yüklenecektir.
 9. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
 10. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
 11. Başvurular, 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.
  ÖDÜL:
  Birincilik: 4.000 TL
  İkincilik: 3.000 TL
  Üçüncülük: 2.000 TL
  Mansiyon: 1.000 TL

Ortaokullar Arası Resim (Portre) Yarışması

 1. Yarışmaya ülke genelindeki (Resmî ve Özel) ortaokullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.
 2. Kahramanmaraşlı bir şair veya yazarın resmi/portresi yapılacaktır.
 3. Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.
 4. Her yarışmacı, yarışmaya ancak bir ( 1 ) resimle katılabilir.
 5. Resimler, 35x50 ebadında resim kâğıdına; kara kalem, pastel veya sulu boya ile yapılacaktır.
 6. Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 7. Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 8. Yarışmaya katılacak resimler; “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte, elden ya da posta/kargo yoluyla, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Kayabaşı Mah. Vakıftarla Cad. No: 6 Dulkadiroğlu/ Kahramanmaraş adresine teslim edilecektir.
 9. Yarışmada dereceye giren eser sahiplerinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin öğrenim gördüğü okuluna da plaket verilecektir.
 10. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte (Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
 11. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
 12. Gönderiler, 30 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar, ilgili adreste olacak şekilde gönderilecektir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  ÖDÜL:
  Birincilik: 4.000 TL
  İkincilik: 3.000 TL
  Üçüncülük: 2.000 TL
  Mansiyon: 1.000 TL

Liseler Arası Şiir Yarışması

 1. Yarışmaya ülke geneli lise ve dengi (Resmî ve Özel) okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.
 2. Şiirlerin konusu ve şekli serbesttir.
 3. Şiirde tür ve şekil sınırlaması yoktur.
 4. Yarışmaya her öğrenci kendisinin yazmış olduğu bir şiirle katılacak olup yarışmaya katılan şiirin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen şiirler incelemeye alınmayacaktır.
 5. Şiirler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı olacak ve 500 kelimeyi geçmeyecektir.
 6. Yarışmaya katılan şiirin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Yarışmacı Bilgi Formu”na da yazılacaktır.
 7. Şiirlerin değerlendirilmesinde; Temanın işlenişi : 20 p
  Dil ve üslup : 20 p
  Şiirin etkileyiciliği : 20 p
  Şiirin ahengi : 20 p
  İmgelerdeki özgünlük: 20 p gibi ölçütler göz önünde bulundurulacaktır.
 8. Jüri üyelerinin vermiş olduğu puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 9. Şiirler, Büyükşehir Belediyesi web sayfasında (https://kahramanmaras.bel.tr/) oluşturulan dijital form doldurularak sisteme yüklenecektir.
 10. Yarışmada dereceye giren eserlerin sahibinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin öğrenimine devam ettiği okuluna da plaket verilecektir.
 11. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte (Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
 12. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
 13. Başvurular, 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir. ÖDÜL:
  Birincilik: 4.000 TL
  İkincilik: 3.000 TL
  Üçüncülük: 2.000 TL
  Mansiyon: 1.000 TL

Liseler Arası Deneme Yarışması

 1. Yarışmaya ülke geneli lise ve dengi (resmî ve özel) okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.
 2. Denemenin konusu serbesttir.
 3. Yarışmaya her öğrenci kendisinin yazmış olduğu bir deneme ile katılacak olup yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler incelemeye alınmayacaktır.
 4. Denemeler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacak olup 1.500 kelimeyi geçmeyecektir.
 5. Yarışmaya katılan eserin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Yarışmacı Bilgi Formu”na da yazılacaktır.
 6. Denemeler değerlendirilmesinde;
  Konuya uygun bir başlık bulabilme (10 p)
  Etkili bir başlangıç yapabilme (10 p)
  Ana düşünceyi destekleyecek örnekler cümleler kullanabilme (10 p)
  Anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturabilme (10 p)
  Anlaşılır cümleler kurabilme (10 p)
  Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme (10 p)
  Paragraflar arası geçiş yapabilme (10p)
  Dil bilgisi kurallarını uygulama (10 p)
  Noktalama işaretlerini doğru kullanma (10 p)
  Etkili bir sonuç yazabilme (10 p) gibi ölçütler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.
 7. Jüri üyelerinin vermiş olduğu puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 8. Eserler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sayfasında (https://kahramanmaras.bel.tr/) oluşturulan dijital form doldurularak sisteme yüklenecektir.
 9. Yarışmada dereceye giren eserlerin sahibinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin öğrenimine devam ettiği okuluna da plaket verilecektir.
 10. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte (Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
 11. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
 12. Başvurular, 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.
  ÖDÜL:
  Birincilik: 4.000 TL
  İkincilik: 3.000 TL
  Üçüncülük: 2.000 TL
  Mansiyon: 1.000 TL

Liseler Arası Öykü Yarışması

 1. Yarışmaya ülke geneli lise ve dengi (resmî ve Özel) okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.
 2. Öykülerin konusu serbesttir.
 3. Her yarışmacı, yazmış olduğu bir öykü ile yarışmaya katılacak olup yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler incelemeye alınmayacaktır.
 4. Öyküler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacak olup 2.500 kelimeyi geçmeyecektir.
 5. Yarışmaya katılan esrin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Yarışmacı Bilgi Formu”na da yazılacaktır.
 6. Öykülerin değerlendirilmesinde; Kurgunun etkililiği ve özgünlüğü (10 p)
  Kurgu, karakter ve olayların uyumu (10 p)
  İşlenen konuların inandırıcılığı ve birbirleriyle çelişmezliği (10 p)
  Akıcı bir dilin kullanılması (10 p)
  Öyküde geçen olayları okuyucunun gözünde canlandırabilme durumu (10 p)
  İçeriğin bir bütün olarak sunulabilmesi (10 p)
  Çevre ve karakter betimlemelerinin etkililiği (10 p)
  Türkçenin etkin kullanılabilmesi (10 p)
  Öykünün isminin öykünün içeriği ile uyumu (10 p)
  İmla ve noktalamanın doğru kullanımı (10p) gibi esaslar göz önünde bulundurularaktır.
 7. Jüri üyelerinin vermiş olduğu puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 8. Eserler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sayfasında (https://kahramanmaras.bel.tr/) oluşturulan dijital form doldurularak sisteme yüklenecektir.
 9. Yarışmada dereceye giren eserlerin sahibinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin öğrenimine devam ettiği okuluna da plaket verilecektir.
 10. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte (Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
 11. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
 12. Başvurular, 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.
  ÖDÜL:
  Birincilik: 4.000 TL
  İkincilik: 3.000 TL
  Üçüncülük: 2.000 TL
  Mansiyon: 1.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası