hayvanat bahçesi macerası

Ocak 2020 Edebiyat Yarışmaları


Düş Günlüğü Masal, Öykü, Şiir Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 17 Ocak 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 4 Bin 200 TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye geneli ortaokulu, lise öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Rota Koleji, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Türkiye geneli ortaokul, lise ve dengi okullara yönelik “Düş Günlüğü” adıyla “masal - öykü - şiir” alanlarında edebiyat ödülleri verecektir.


Çok Kısa Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 10 Ocak 2020

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İzmir çapında tüm ortaokullardan 5,6,7,8. sınıf öğrencileri ücretsiz katılabilir.

Yarışma başvurusu bitti!

Amaç:
Çok Kısa Öykü Yarışması rtaokul (5, 6, 7, 8. Sınıflar) öğrencilerine yönelik olup yaratıcı yazmalarını geliştirmek, katılan öğrencinin kendine güvenini sağlamak, farklı okulları bir sanat etkinliğinde buluşturmaktır.


Bilgi Evleri 6. Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 7 Ocak 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 37 Bin 500 TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 3 Kategoride: İlkokul, lise, üniversite öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

İşte Sizin ‘Öykü’nüz..!
Zeytinburnulu çocuk ve gençlere kitap sevgisiyle birlikte okuma alışkanlığını da kazandıran Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri, Öykü Yarışması ile tüm üyelerini yazmaya davet ediyor.

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri, gelenekselleşen Öykü Yarışması’nın bu yıl 6’ncısını düzenliyor. Yazmayı kendine uğraş edinenlerin çalışmalarını desteklemeyi hedefleyerek düzenlenen Öykü Yarışması; gençlere dilimizi doğru ve etkin bir biçimde kullanmayı, özellikle de öykücülüğümüze yeni eserler kazandırmayı hedefliyor.


Nakıyye Elgün Ulusal Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 10 Ocak 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 3 Bin TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye’deki resmî ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri

Yarışma başvurusu bitti!

Katılım Koşulları:

 • Eserler, Word belgesinde Arial 11 punto ile 2,5x2,5 kenar boşlukları bırakılarak 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Öyküler dört sayfadan uzun olmamalıdır.
 • Okullar, her sınıf düzeyinden birer olmak üzere ön elemeden geçirdikleri en fazla dört öykü türünde eserle yarışmaya katılabilir.
 • Her yarışmacı yarışmaya tek bir eserle katılabilir.
 • Eserler herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır.
 • Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekmektedir.
 • Eserler Türkçe dil bilgisi, yazım ve noktalama kurallarına uygun hazırlanmalıdır.
 • Eserlerin sol alt tarafına öğrencinin adı, soyadı, okulunun adı, sınıfı, okul telefonu, velisinin telefonu ve danışman öğretmeninin iletişim bilgileri yazılmalıdır.


7. Yazak Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 24 Ocak 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: Bin 500 TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya 18 yaşından küçükler katılamazlar

Yarışma başvurusu bitti!

Yazarlık Akademisi Derneği Yazak ile Acemi Edebiyat Dergisinin birlikte düzenlediği 7. Öykü Yarışması Başvuru Şartları:

 1. Yarışmaya son katılım tarihi 24 Ocak 2020 Cuma günü 18.00’dir. Sonuçlar 18 Mart 2020 Çarşamba günü www.yazak.org sitesinden duyurulacaktır.
 2. Konu serbesttir.
 3. Sayfa sayısı 5 A4 kâğıdını geçmemelidir.
 4. Yarışmaya katılacak eserler, 12 punto Times New Roman, bir buçuk satır aralığı ile word.doc formatında, üzerinde sadece rumuz olacak şekilde hazırlanarak bir CD’ye kaydedilmeli ve CD’nin üzerinde de yine rumuz olmalıdır. Yarışmacının özgeçmişi, vesikalık fotoğrafı ve iletişim bilgilerinin yer aldığı katılımcı formu, bir zarfın içine konulmalı ve bu zarfın üstünde de yine sadece rumuz olmalıdır. CD ile birlikte bu küçük zarf, üzerinde sadece rumuz olan büyük bir zarfın içine konularak ilgili adrese kargo veya elden teslim edilmelidir. Kargo ile gönderilerde gerçek isim yazma zorunluluğu olduğu için yarışmacıların gerçek isimleriyle kargo göndermelerinde sakınca yoktur.
 5. Yarışmaya katılan eserler, internet ortamı dâhil hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdırlar.
 6. Her yarışmacı bu yarışmaya bir tek eserle başvurabilir ve yarışmacılar bu yarışmada önceden derece almamış olmalıdırlar.
 7. Yarışmaya 18 yaşından küçükler katılamazlar.
 8. Katılım formunu doldurmak yerine, özgeçmişini kendisi hazırlayan katılımcıların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 9. Katılım formu doldurmamak dâhil, yarışma şartlarına uymayan başvurular değerlendirmeye girmeyecektir.
 10. Yarışmada birinci olan yarışmacıya 750 TL+plaket, ikinci olan yarışmacıya 500 TL+plaket, üçüncü olan yarışmacıya 250 TL+plaket verilecektir.


5. Yazak Liselerarası Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 24 Ocak 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: Bin 500 TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İstanbul’daki devlet liselerinin ve özel liselerin öğrencileri

Yarışma başvurusu bitti!

5.Liselerarası Öykü Yarışması 2020 Yarışmanın Amacı:
Genç yetenekleri ortaya çıkarmak, liselerde Türkçe hassasiyetini ve bilincini oluşturmak.


1. Kurşun Kalem Kısa Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 27 Ocak 2020

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma 18 yaşını dolduran herkese açıktır.

Yarışma başvurusu bitti!

Amaçlar: 1.Dış mekânlarda oynanan çocuk oyunlarının önemini öykü aracılığı işleyerek veliler ve yöneticilerin dikkatini çekmek. 2.Yazarların, ürünlerini toplumla paylaşma duygularını tetiklemek


Ceza Muhakemesinde Sosyal Medyanın Etkisi Makale Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 20 Ocak 2019

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 22 Bin 500 TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya yalnızca Hukuk Fakültesi lisans öğrencileri katılım gösterebilir.

Yarışma başvurusu bitti!

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü tarafından Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına “Ceza Muhakemesinde Sosyal Medyanın Etkisi” adlı makale yarışması düzenleniyor. Yarışmaya başvurular online form üzerinden kabul edilecektir. Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen şartnameyi okuyunuz.


Türkiye Lise Öğrencileri Düşün Yaz Felsefi Deneme Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 10 Ocak 2020

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Tüm lise öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Lise öğrencilerinin, Felsefenin temel sorunları hakkında düşünebilmelerini, Okuma, anlama ve yorumlayabilme becerisi kazanmalarını, Tutarlı düşünebilmelerini, Düşündüklerini temellendirebilmelerini, Felsefi bir dille, felsefe kavramlarını kullanarak yazı yazabilmelerini, Yaratıcı düşünme ve araştırma yeteneklerini geliştirebilmelerini, Kendilerini ve çevrelerini sorgulayabilmelerini, Konulara çok yönlü bakabilme tutumu kazanabilmelerini, Kendilerini ve çevrelerini anlama çabası içinde olmalarını, Felsefeyi yaşamı anlamlandırma çabasında kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.


Luna Yayınları Öykü ve Küçürek Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 10 Ocak 2020

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Dileyen herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Yarışmanın Amacı: Gizli kalmış, edebiyat dünyasında yeterince şans bulamamış öykü ve öykücülerimizi Türk edebiyatına kazandırmak.


49. Orhan Kemal Roman Armağanı

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 10 Ocak 2020

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Orhan Kemal Roman Armağanı’na, katılım süresi başladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Roman armağanı 20 Mayıs 2020 tarihinde seçici kurulun toplantısında belirlenecek, kazanan yazara ödülü 2 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan Orhan Kemal’i anma gününde verilecektir” denildi. 2020 yılı Orhan Kemal Roman Armağanı’na, katılım süresi başladı.


31. Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 10 Ocak 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 15 Bin TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Tüm lise öğrencileri ve yetişkinler katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

31’incisi Düzenlenen Gönen Belediye Belediyesi Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması Lise Ve Yetişkinler Bölümü Olarak Yapılacak. Yarışmaya Tüm Resmi Ve Özel Lise Öğrencileri Ve Yetişkinler Katılabilir.


Prof. Dr. Şerafettin Turan Ödülü Makale Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Ocak 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 1000 TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya 17-25 yaş arasında olan (yüksek lisans ve doktora öğrencileri dışındaki) yükseköğrenim gören gençler katılabilir.

Yarışma başvurusu bitti!

DİL DERNEĞİ PROF. DR. ŞERAFETTİN TURAN YARIŞMASI 15 Ekim 2015’te yitirdiğimiz, yaşamı boyunca Türkçeye, kültür ve devrim tarihine, gençlerin yetişmesine emek veren, Dil Derneği’nin onursal başkanı Prof. Dr. Şerafettin Turan’ın kişiliğini, düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmanın yanı sıra genç kuşakların dile ve toplumsal yaşama duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla yükseköğrenim gençliği arasında Dil Derneği Prof. Dr. Şerafettin Turan Yarışması adıyla bir düşünyazı (makale) yarışması düzenlemiştir.


Homeros Edebiyat Ödülleri Bir Şiiri İnceleme Ödülü

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 10 Ocak 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 4 Bin 500 TL'dir

Yarışma başvurusu bitti!

Dil, inceleme-araştırma, söyleşi ve şiir dallarında verilegelen Homeros Edebiyat Ödülleri 2020‘de Bir Şiiri İnceleme Ödülü olarak düzenlenmiştir. 2017 yılında, Kültür Bakanlığının verilerine göre, internet ortamında on milyondan fazla insan şiir yazıyor. Basılı yayında ise, ayda 3000 şiir yayımlanıyor. Bunca şiir yayımlanmasına karşın şiir sanatı (poetika) üzerine hiçbir çalışma yok. Şiir düşüncesi ağırlığı olmadan, bir şiir ağırlığının olamayacağı doğrusuna bağlı kalarak; bu alandaki eksiği gidermek amacıyla Bir Şiiri İnceleme Ödülü konulmuştur.


Baba Sahne Oyun Yazma Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 17 Ocak 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 22 Bin 500 TL'dir

Yarışma başvurusu bitti!

Baba Sahne, oyun yazarlarımızı teşvik ederek, kendine özgü bir yapı ve dil üreten, yaşadığımız çağa tanıklık eden yeni oyunların çoğalması, tiyatro oyunu repertuvarının gelişmesi ve zenginleşmesi adına Oyun Yazma Yarışması düzenleyecektir.


hayvanat bahçesi macerası